แค่โทรมาบอกว่าคิดถึง

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่โทรมาบอกว่าคิดถึง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนู มิเตอร์สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

E G#m | C#m B |F#m B | E B |

อยู่ไกลแค่ไหEน แต่หัวใG#mจไปถึC#mเพราะรัG#mกยังติดตรึC#mง..อยู่ในใF#mจพี่หลวงอย่าEงดีไม่เคAยลดลงไปB  แต่มัG#mนยิ่งกลับทวีC#mรักที่Aมีให้น้องนั้นมันล้นใB

กดเบอร์โทF#mรครั้งใBด หากเธอไG#mม่รับสาC#mเธอรู้หม้F#mาย..หัวใจAพี่หลวงเต้นBแรง

แค่อยากโทAรมาบอBก..ว่าคิดถึG#mงจังฮู้ C#mF#mธอรู้ตัBวไหมแก้มแดEแค่อยากโทAรมาบอBก..ว่าคิดถึG#mงอย่างแรC#mเธออย่าแกF#mล้ง รับสาBยพี่ช้าเลE

F#m G#m | C#m |F#m G#m | C#m B |

อยู่ไกลสุดสายEตา ให้รู้ว่G#mายังห่วงใC#mรักเธG#mอไม่เสื่อมคลC#mาย อยู่แห่งไหF#mน จงได้เข้าใEอยากโทรหAาทุกห้านาทีB  แต่กลัG#mวหาว่าบ้าไC#mเพราะหัวใจA..คิดถึงทุกวินาBที

* | ** | ** |

 C#  เธออย่าแกF#mล้ง รับสาBยพี่ช้าเลA E | A Eย...คอร์ดเพลง แค่โทรมาบอกว่าคิดถึง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง แค่โทรมาบอกว่าคิดถึง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam อยู่ไกลแค่ไหน แต่หัวใจไปถึง เพราะรักยังติดตรึง อยู่ในใจพี่หลวงอย่างดี ไม่เคยลดลงไป แต่มันยิ่งกลับทวี รักที่มีให้น้องนั้นมันล้นใจ กดเบอร์โทรครั้งใด หากเธอไม่รับสาย เธอรู้หม้าย หัวใจพี่หลวงเต้นแรง แค่อยากโทรมาบอก ว่าคิดถึงจังฮู้ เธอรู้ตัวไหมแก้มแดง แค่อยากโทรมาบอก ว่าคิดถึงอย่างแรง เธออย่าแกล้ง รับสายพี่ช้าเลย อยู่ไกลสุดสายตา ให้รู้ว่ายังห่วงใย รักเธอไม่เสื่อมคลาย อยู่แห่งไหน จงได้เข้าใจ อยากโทรหาทุกห้านาที แต่กลัวหาว่าบ้าไป เพราะหัวใจ คิดถึงทุกวินาที เธออย่าแกล้ง รับสายพี่ช้าเลย