หิ่งห้อย

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หิ่งห้อย หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: พลสันต์ พินิจคุณ, เอ-ม็อบเรียบเรียง: พลสันต์ พินิจคุณ, เอ-ม็อบสังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

D#m | D#m |B | B |C# | C# | D#m |

ฉันยอมD#mรับ.. รักเธอBที่สุดสุดที่รัC#ก แต่ฉันไม่มีอะไD#mเหมือนหิ่งD#mห้อย..ด้อยแสงBไฟจะนำทางเจ้าไปC#..ถึงไหน ปลายทางยังมืดมD#m

ดั่งตะวัBน.. ทอแสงC#จ้าหมดเวลF#าจันทราก็เวียนมาD#mถึงหิ่งห้อBยน้อย.. แสงด้อยC#จึงนำเธอถึF#งปลายทางคงไม่ไหA#

ฝากดวงอาทิตD#mย์นำทางเธอหนาฝากดาวน้อA#mยลอยบนนภาช่วยทอแสG#mงลงมา..นำพาC#เธอไปที่F#หมาย..A#หิ่งห้อยน้อD#mยด้อยแสงอ่อนล้ารักทั้งรัA#mก ก็จนด้วยปัญญาให้เธอพึ่G#mงพา บอกลาC#ให้เธอเดินต่อไD#mป..

ร้อยความD#mรัก.. ล้านควาBมรู้สึก..ในส่วC#นลึก ถึงใจจะต้องสลาD#mทนกัดD#mฟัน.. ปล่อยเจ้าBไป..จุดมุ่งหมาC#ย หวังใจให้เจ้าไปถึD#m

* | ** |

D#m | D#m |B | B |C# | C# | D#m |

** |

ก็จนด้วG#mยปัญญา บอกลC#า เพื่อเธอเดินต่อไD#mป..คอร์ดเพลง หิ่งห้อย หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง หิ่งห้อย หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam ฉันยอมรับ รักเธอที่สุด สุดที่รัก แต่ฉันไม่มีอะไร เหมือนหิ่งห้อย ด้อยแสงไฟ จะนำทางเจ้าไป ถึงไหน ปลายทางยังมืดมน ดั่งตะวัน ทอแสงจ้า หมดเวลาจันทราก็เวียนมาถึง หิ่งห้อยน้อย แสงด้อยจึง นำเธอถึงปลายทางคงไม่ไหว ฝากดวงอาทิตย์นำทางเธอหนา ฝากดาวน้อยลอยบนนภา ช่วยทอแสงลงมา นำพาเธอไปที่หมาย หิ่งห้อยน้อยด้อยแสงอ่อนล้า รักทั้งรัก ก็จนด้วยปัญญา ให้เธอพึ่งพา บอกลาให้เธอเดินต่อไป ร้อยความรัก ล้านความรู้สึก ในส่วนลึก ถึงใจจะต้องสลาย ทนกัดฟัน ปล่อยเจ้าไป จุดมุ่งหมาย หวังใจให้เจ้าไปถึง ก็จนด้วยปัญญา บอกลา เพื่อเธอเดินต่อไป