แหลงชัดคำเดียว

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แหลงชัดคำเดียว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

Em | Am |C D | G |

เจ้าอายหรือเปล่Gา..ที่บ่าCวแหลงกลางทองแดGไม่ได้เสแสร้Emง..แกล้งแหลงไม่ชัดหรอกน้Dองภาษาบ้านฉัEmน อาจฟังไม่ค่อยคล้องจAmองแต่ที่แหลงว่าชอบน้อGง..มันเป็Amนเรื่องจริงทุกคำD

รับได้หรือเปล่Gา.. ถ้าบ่าCวแหลงไม่รู้ฟัGอาจไม่เข้าทาEmง..ภาษาเมืองกรุงบ้านน้อDแต่นิสัยดีEm อันนี้พี่ขอรับรอAmจริง ๆ ไม่ได้หกน้อGง  ขอร้อDงน้องจงเข้าใจG

พี่แหลงชัดคำเดีC Dยว..   คือคำว่ารัEmแหลงได้เต็มปาAmก มันออกDมาจากหัวGใจคำแหลงของพี่Em ซื่อ ๆ ซิง ๆ ใส ๆAmวานนุ้Dยตอบให้ชื่นใGจ.. ว่ารับAmรักพี่เหมือนDกัน

แลใจทั้งดวGง.. พี่หลวCงอยากเป็นให้เห็Gไม่ยาก ไม่เย็Emน แค่ยินกลับมาหิดเดียDก็ภาษาใต้Em แหลงชัดแค่รักเพียว ๆAmคำอื่นCทองแดงDอย่างเดียGแต่คำว่ารัDก แหลงชัดอย่างGแรง

G C | G |Em | D |
Em | Am C |G D | G |

* | ** |

C D | Bm Em |Am C | G |คอร์ดเพลง แหลงชัดคำเดียว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง แหลงชัดคำเดียว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam เจ้าอายหรือเปล่า ที่บ่าวแหลงกลางทองแดง ไม่ได้เสแสร้ง แกล้งแหลงไม่ชัดหรอกน้อง ภาษาบ้านฉัน อาจฟังไม่ค่อยคล้องจอง แต่ที่แหลงว่าชอบน้อง มันเป็นเรื่องจริงทุกคำ รับได้หรือเปล่า ถ้าบ่าวแหลงไม่รู้ฟัง อาจไม่เข้าทาง ภาษาเมืองกรุงบ้านน้อง แต่นิสัยดี อันนี้พี่ขอรับรอง จริงๆไม่ได้หกน้อง ขอร้องน้องจงเข้าใจ พี่แหลงชัดคำเดียว คือคำว่ารัก แหลงได้เต็มปาก มันออกมาจากหัวใจ คำแหลงของพี่ ซื่อๆซิงๆใสๆวานนุ้ยตอบให้ชื่นใจ ว่ารับรักพี่เหมือนกัน แลใจทั้งดวง พี่หลวงอยากเป็นให้เห็น ไม่ยาก ไม่เย็น แค่ยินกลับมาหิดเดียว ก็ภาษาใต้ แหลงชัดแค่รักเพียวๆคำอื่นทองแดงอย่างเดียว แต่คำว่ารัก แหลงชัดอย่างแรง