สาวสะตอ ม.ราม

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวสะตอ ม.ราม หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |

หนุ่Gม..ปักษ์ใต้มาเรียนราBmโดนสาวงาCม..เมืองหลวงนั้นลวงหลDอกเจ็Gบ..หัวใจจนแทบช็อBmแบบขอบอCก..ไม่อยากรักใครอีD

ได้มาเจBmอ ก็เธอไม่เหมือEmนใครอยากขอบใจBm..ที่เธอให้ไมBmตรีตัวเล็ก Amๆ คล้ำ ๆ แต่น่าBmรักดี Emจึงมั่นใจC..ว่าเธอนั้นใช่Dเลย

สะกิดตาGเข้าเต็ม ๆ สะกิดใจBmเข้าจัง ๆเมื่อได้พบAmกับสาวสะตอ ม.ราDเธออยู่สวGยสไตล์เซอ และจิตใBmจก็งดงาEmหลAmงรักสาวสะตอ ม.ราDม (ถูกใจจังฮู้เลย)

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |

พี่บ่Gาว..อยากบอกว่ารักน้อBmจะขอจอCง..ห้องใจได้หรือเปDล่าเพีGยง..เจอเธอก็คลายเหBmงาโลกของเรCา..ในรามช่างงามตD

* | ** |

G | Bm |C | D |
G | Bm |Am | D |

* | ** |

G | Em | Am | D |

ถูกใจจังฮู้เG | Em | Am | Dลย..ถูกใจจังฮู้เลGย..คอร์ดเพลง สาวสะตอ ม.ราม หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง สาวสะตอ ม.ราม หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam หนุ่ม ปักษ์ใต้มาเรียนราม โดนสาวงาม เมืองหลวงนั้นลวงหลอก เจ็บ หัวใจจนแทบช็อค แบบขอบอก ไม่อยากรักใครอีก ได้มาเจอ ก็เธอไม่เหมือนใคร อยากขอบใจ ที่เธอให้ไมตรี ตัวเล็กๆคล้ำๆแต่น่ารักดี จึงมั่นใจ ว่าเธอนั้นใช่เลย สะกิดตาเข้าเต็มๆสะกิดใจเข้าจังๆเมื่อได้พบกับสาวสะตอ ม.ราม เธออยู่สวยสไตล์เซอ และจิตใจก็งดงาม หลงรักสาวสะตอ ม.ราม (ถูกใจจังฮู้เลย) พี่บ่าว อยากบอกว่ารักน้อง จะขอจอง ห้องใจได้หรือเปล่า เพียง เจอเธอก็คลายเหงา โลกของเรา ในรามช่างงามตา ถูกใจจังฮู้เลย ถูกใจจังฮู้เลย