อย่าแหลงแผ้วแผ้ว

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าแหลงแผ้วแผ้ว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

C | Em |F | G |
C | Em |F | G |

อีกพันCพรือมั่ง อยากให้เธอแหลEmงให้ฟังความลัFบในใจที่มีGชัดเจCนกันเสียที วันนี้เราแหลEmงกันสักทีเปิดเผFยสิ่งที่อยู่ในใจGความรักCสุมอก มันถูกหมกEmมานานปล่อยนาFนไป คงไม่ไหGแค่เพียCงได้รู้ ให้เราทั้งสองEmสบายใจแค่เพียFงบอกดัง ๆ ให้ฉันรู้G

ไม่ต้องแหลงCแผ้วแผ้ว ถ้ารักจริงEmกันแล้วไม่ต้องกลัFว..ว่าใครจะได้ยิGไม่ต้องแหลงCแผ้วแผ้ว ถ้าไม่รักEmกันก็แล้วให้เต็มที่F ให้สุดให้หลุดวิ่G(ไม่ต้องบัดสีใC | (G)คร)

พร้อมรัCบเสมอ..สิ่งที่เธอEmได้บอกมาแค่รู้Fว่ามาจากใจGช่วยบอCกดัง ๆ ว่าเธอรักฉันEmมั่งหม้ายให้ชัFด ดัง ๆ เต็มสองหูG

** |

C | Em |F | G |
C | Em |F | G |

* | ** | *** | ** | ** |คอร์ดเพลง อย่าแหลงแผ้วแผ้ว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง อย่าแหลงแผ้วแผ้ว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam อีกพันพรือมั่ง อยากให้เธอแหลงให้ฟัง ความลับในใจที่มี ชัดเจนกันเสียที วันนี้เราแหลงกันสักที เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจ ความรักสุมอก มันถูกหมกมานาน ปล่อยนานไป คงไม่ไหว แค่เพียงได้รู้ ให้เราทั้งสองสบายใจ แค่เพียงบอกดังๆให้ฉันรู้ ไม่ต้องแหลงแผ้วแผ้ว ถ้ารักจริงกันแล้ว ไม่ต้องกลัว ว่าใครจะได้ยิน ไม่ต้องแหลงแผ้วแผ้ว ถ้าไม่รักกันก็แล้ว ให้เต็มที่ ให้สุดให้หลุดวิ่น (ไม่ต้องบัดสีใคร) พร้อมรับเสมอ สิ่งที่เธอได้บอกมา แค่รู้ว่ามาจากใจ ช่วยบอกดังๆว่าเธอรักฉันมั่งหม้าย ให้ชัด ดังๆเต็มสองหู