โรคซึมเหล้า

ลำเพลิน วงศกร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า ลำเพลิน วงศกร

 G  ยังลืมแฟนเก่Bmาบ่ได่   กะเลยเข้าไEmปเสิร์จหาในกูBmเกิ้ล G  อยากสิลืมแฟนเก่าBmเหลือเกิน   ต้องเสิร์จหาCคำว่าจั่งใด๋D

 Em  บ่อยากเหลือเศษซากDความฮัก   ให่อุกอัCงคาอยู่ในหัวใจG   ต้องเห้ดจั่งใด๋Am..จั่งสิลืมเจ้าได่สัD | Dกที..

 C  สิให่เมาดีกรี..ไปอีกกี่Gไห C  สิ่ให่นอนฮ่องไห้..ไปอีกกี่Gหน C  คนบ่มีหัวใจ เมาให่ตาBmยเจ้ากะบ่หลูโตEm   ชีวิCตกว่าสิพ้น..คืนDแห่งความเหงา.. D

จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้Gขาดเหล้าแล้วมันสิเหBmงา เหงาแล้วแล้วมันสิเศร้EmสาเหตุDกะเป็นย้อนCเจ้า.. เอาหัวใจDอ้ายไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหล้Gอาการบ่ค่อยสู้ดีBm บ่มีฮอดสมาEmธิสิหายใจDให่ม้มคืนCนี้..คั่นบ่มีDดีกรี คงสิตายไปแล้ว ฮู้Gบ่

C D |

* | ** |

ย้อนอ้ายเมAmาดีกรี กะเลยกลาDย..เป็นโรคซึมเหล้Gา..คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง โรคซึมเหล้า ลำเพลิน วงศกร ยังลืมแฟนเก่าบ่ได่ กะเลยเข้าไปเสิร์จหาในกูเกิ้ล อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกิน ต้องเสิร์จหาคำว่าจั่งใด๋ บ่อยากเหลือเศษซากความฮัก ให่อุกอังคาอยู่ในหัวใจ ต้องเห้ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมเจ้าได่สักที สิให่เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห สิ่ให่นอนฮ่องไห้ ไปอีกกี่หน คนบ่มีหัวใจ เมาให่ตายเจ้ากะบ่หลูโตน ชีวิตกว่าสิพ้น คืนแห่งความเหงา จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้า ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา เหงาแล้วแล้วมันสิเศร้า สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า เอาหัวใจอ้ายไปย่ำยี เป็นโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดี บ่มีฮอดสมาธิ สิหายใจให่ม้มคืนนี้ คั่นบ่มีดีกรี คงสิตายไปแล้ว ฮู้บ่ ย้อนอ้ายเมาดีกรี กะเลยกลาย เป็นโรคซึมเหล้า