ป่วง

  ลำเพลิน วงศกร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ป่วง ลำเพลิน วงศกร

C# |

เจ็บคักแหC#น่หัวใจเจ้ากรFmรมถืกกระทำA#mให้ช้ำในทรFmวงจนว่าป่F#วง เป็นบ้าป่วงเกือบบ่คืG#นฟื้นมาสุดสิฝืC#นหัวใจร้าวราFmน จากผลงาA#mนน้ำมือของเจ้Fmที่ถิ่มฮักเฮD#mา ไปกับเขาคนนั้G#น..แบบบ่ใยดี..

C# Fm | F# G# |
C# Fm | D#m | G# |

ภาC#พแห่งความทรงจำG#..ของเจ้A#mากับอ้ายมัC#นนำหลอนหัวใจ..บ่เคG#ยจางหายภาC#พที่เจ้าถิ่G#มอ้ายไป ใA#mจยังเจ็บบ่เซFmตั้งแต่มื้F#อที่น้องนั้นเลือกเขาฮักเฮD#mา..กะต้องจบG#ลง

จั่C#งแม่นเฮ็ด กันคัFmก กันแหน่ แท้น้F#อคนงาG#พาC#เขามาเหยียบหย่ำG#.. ใจอ้าF#ยจนว่าพังหมุ่G#เว้าแล้วมันแฮงสูA#mน..ให้เจ้Fmา.. คF#นที่บ่จริงใจG#ห่างกันไปA#mบ่ทันได้ดนปานใFmด๋เจ้ามีF#ผู้ใหม่ จั่งแม่นเหลือใจคักG#แหน่..   G#

* |

C# Fm | A#m Fm |
F# Fm | D#m G# |C# |คอร์ดเพลง ป่วง ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง ป่วง ลำเพลิน วงศกร เจ็บคักแหน่หัวใจเจ้ากรรม ถืกกระทำให้ช้ำในทรวง จนว่าป่วง เป็นบ้าป่วงเกือบบ่คืนฟื้นมา สุดสิฝืนหัวใจร้าวราน จากผลงานน้ำมือของเจ้า ที่ถิ่มฮักเฮา ไปกับเขาคนนั้น แบบบ่ใยดี ภาพแห่งความทรงจำ ของเจ้ากับอ้าย มันนำหลอนหัวใจ บ่เคยจางหาย ภาพที่เจ้าถิ่มอ้ายไป ใจยังเจ็บบ่เซา ตั้งแต่มื้อที่น้องนั้นเลือกเขา ฮักเฮา กะต้องจบลง จั่งแม่นเฮ็ด กันคัก กันแหน่ แท้น้อคนงาม พาเขามาเหยียบหย่ำ ใจอ้ายจนว่าพังหมุ่น เว้าแล้วมันแฮงสูน ให้เจ้า คนที่บ่จริงใจ ห่างกันไปบ่ทันได้ดนปานใด๋ เจ้ามีผู้ใหม่ จั่งแม่นเหลือใจคักแหน่