อีกครึ่งของฝัน

 ไม้เมือง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อีกครึ่งของฝัน ไม้เมือง
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

D | D |Bm | Bm |
Em | Bm A |D | D |

ครั้งแรกที่เจDอ รู้สึกเหมือนEmเคยเห็นเธอมาBmก่อนมีเหตุสังหรEmณ์..ว่าเธอกับAฉันเคยคบกันDมาทั้งที่ความจริF#mง แค่ไม่กี่ครั้งที่เราพบBmหน้ารู้สึกว่าถูกชะตEmา เหมือนกับว่Aาใจเราคุ้นเคBm

ยามเธอยิ้มมDา อยากบอกเธอว่Emา..โลกนี้น่าBmอยู่ยามเราเคียงคู่Em คลำหัวใจดูA ก็อุ่นจังเลDชิ้นส่วนสุดท้าF#mย..ของคำตอบใจคอยเธอเอื้อนBmเอ่ยระหว่างรอเธอเฉลEmย อยากบอกไว้เลAย ฉันรู้สึกดีBm

เพราะเชื่Aอว่าคือเธDอ คืออีกครึ่งGฝันที่ฉันตามหDเราอาจพลัดพรากกันEmมา..จากชาติก่อนBmหน้าจนAเจอชาตินี้DหากหัวใF#mจเธอ..รู้สึกตรงกับฉันพอBmดีก็อยากให้สองEmเรานี้..อย่าได้มีF#mวันพรากจากBmกัน

เธอบอกให้คอDย ฉันก็จะคอEmย รักไม่เคยBmเปลี่ยนคืนวันหมุนเวีEmยน ยังเก็บครึ่งใจA..เอาไว้ตามDฝันขอให้เวลF#mา..ช่วยบอกเธอฉันรักคงBmมั่นหากเราเกิดมาเพื่Emอกัน คงมีเธอAฉันในวันลงเอBm

D | Em |F#m | Bm |

* | ** |

หากเราเกิดมาเพื่Emอกัน คงมีเธอฉัAนในวันลงเอย

Bm | A |F#m | Bm |คอร์ดเพลง อีกครึ่งของฝัน ไม้เมือง

เนื้อเพลง อีกครึ่งของฝัน ไม้เมือง ครั้งแรกที่เจอ รู้สึกเหมือนเคยเห็นเธอมาก่อน มีเหตุสังหรณ์ ว่าเธอกับฉันเคยคบกันมา ทั้งที่ความจริง แค่ไม่กี่ครั้งที่เราพบหน้า รู้สึกว่าถูกชะตา เหมือนกับว่าใจเราคุ้นเคย ยามเธอยิ้มมา อยากบอกเธอว่า โลกนี้น่าอยู่ ยามเราเคียงคู่ คลำหัวใจดู ก็อุ่นจังเลย ชิ้นส่วนสุดท้าย ของคำตอบใจคอยเธอเอื้อนเอ่ย ระหว่างรอเธอเฉลย อยากบอกไว้เลย ฉันรู้สึกดี เพราะเชื่อว่าคือเธอ คืออีกครึ่งฝันที่ฉันตามหา เราอาจพลัดพรากกันมา จากชาติก่อนหน้า จนเจอชาตินี้ หากหัวใจเธอ รู้สึกตรงกับฉันพอดี ก็อยากให้สองเรานี้ อย่าได้มีวันพรากจากกัน เธอบอกให้คอย ฉันก็จะคอย รักไม่เคยเปลี่ยน คืนวันหมุนเวียน ยังเก็บครึ่งใจ เอาไว้ตามฝัน ขอให้เวลา ช่วยบอกเธอฉันรักคงมั่น หากเราเกิดมาเพื่อกัน คงมีเธอฉันในวันลงเอย หากเราเกิดมาเพื่อกัน คงมีเธอฉันในวันลงเอย