แมงปอปีกบาง

 ไม้เมือง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แมงปอปีกบาง ไม้เมือง
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am | Am |D7 | Am |

ฝ่Amาพายุลมฝน สู้ทนD7มาไกลเหลือเกินเพียFงก้าวเดียวให้เดิน ก็ยังไม่ไหAmอยาAmกจะมีที่พัก พอD7เอาแรงหัวใจขอFพักหน่อยได้ไหมที่ตรงนี้E..

เหDm Emมือน..      แมงปอปีกAmบางที่ล่องลอDmย..ตามทาGงจนล้าเต็Cมทีสิ้นDm Emแรง..       ซบลงตรAmงนี้ไม่รู้Dm..จะหนีGไปพึ่งใคEร..

Amอฝากดวงใจ..ไว้ตรงนี้FสักคืAmพอตื่Dmน ก็พร้อGมจะจากไปCEอฝากชีวิFต..ของคนEใกล้ขาดใAmไว้กับเธDmอ..ได้ไหGม..คนCดี..   (E)

F | E |F | Dm G | C E |
F E | Am |Dm G | C | E |

ห่าAmงฝันที่ตามหา ด้วยลมD7ซัดพาหลงทางวนFอยู่ในท่ามกลางคืนวันโหดAmร้ายหาAmกว่าเธอสงสาร ยังD7เอ็นดูหัวใจคงFจะไม่ใจร้ายกับคน ๆE นี้..

* | ** | ** |

EอฝากชีวิFต..ของคนEใกล้ขาดใAmไว้กับเธDmอ..ได้ไหGม..คนดีC..           Cคอร์ดเพลง แมงปอปีกบาง ไม้เมือง

เนื้อเพลง แมงปอปีกบาง ไม้เมือง ฝ่าพายุลมฝน สู้ทนมาไกลเหลือเกิน เพียงก้าวเดียวให้เดิน ก็ยังไม่ไหว อยากจะมีที่พัก พอเอาแรงหัวใจ ขอพักหน่อยได้ไหมที่ตรงนี้ เหมือน แมงปอปีกบาง ที่ล่องลอย ตามทางจนล้าเต็มที สิ้นแรง ซบลงตรงนี้ ไม่รู้ จะหนีไปพึ่งใคร ขอฝากดวงใจ ไว้ตรงนี้สักคืน พอตื่น ก็พร้อมจะจากไป ขอฝากชีวิต ของคนใกล้ขาดใจ ไว้กับเธอ ได้ไหม คนดี ห่างฝันที่ตามหา ด้วยลมซัดพาหลงทาง วนอยู่ในท่ามกลางคืนวันโหดร้าย หากว่าเธอสงสาร ยังเอ็นดูหัวใจ คงจะไม่ใจร้ายกับคนๆนี้ ขอฝากชีวิต ของคนใกล้ขาดใจ ไว้กับเธอ ได้ไหม คนดี