รอให้เธอ (Remiss version)

  Mirrr   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอให้เธอ Mirrr เมอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Letach Ketsookเรียบเรียง: Mirrrติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

A# | A# |Am | Dm |

A# | A# |Am | Dm C |
A# | A# |Am | Dm C |

ฉันA#ฝืนยิ้มหัวเราะยินดีแต่ภายในใจA#เคว้งคว้างดิ่งลงทุกทีเมื่อเจAmอ..กับDm Cเธอ..

ฉันA#ปั้นหน้าเอ่ยคำทักทายแต่ความเป็นจริA#งภายในใจเจ็บช้ำเจียนตายยังเพ้Amอ.. เหมือนเธDmออยู่ตรงนี้C

และเป็นเธอA#คนเดียว แค่เพียงเธอA#คนเดียวที่ฉันรอAmคอยอยู่ แม้เธอคDmงไม่รู้Cว่าเป็นเธA#อคนเดียว แค่เพียงเธอA#คนเดียวอาจเป็นภาAmพเลือนลางแต่ว่าฉันDmยังรอให้เธอCกลับ(มา)

A# | A# |Am |

แต่ว่าฉัDmนยังรอให้เธอCกลับ

ความดีA#ที่มีทั้งใจ ฉันให้เธอไปA#แต่มันยังไม่พอเธอเลยทิ้งAmฉันไว้คนเดียวตรงนี้ให้ติดอยู่กัDmบ..คำว่ารCอ..

มองดูA#เรื่องราวที่ทำให้คิดถึงวันเA#ก่ายิ่งน้ำตาคลAmได้แต่หวัDmงให้เธออยู่ตรCงนี้

* |

A# | A# |Am | Dm C |
A# | A# |Am | Dm C |

* |

A# | A# | Am | Dm C | ( x2 )

A# | A# | Am | Dm | A# |คอร์ดเพลง รอให้เธอ (Remiss version) Mirrr (เมอร์)

เนื้อเพลง รอให้เธอ Mirrr เมอร์ ฉันฝืนยิ้มหัวเราะยินดี แต่ภายในใจเคว้งคว้างดิ่งลงทุกที เมื่อเจอ กับเธอ ฉันปั้นหน้าเอ่ยคำทักทาย แต่ความเป็นจริงภายในใจเจ็บช้ำเจียนตาย ยังเพ้อ เหมือนเธออยู่ตรงนี้ และเป็นเธอคนเดียว แค่เพียงเธอคนเดียว ที่ฉันรอคอยอยู่ แม้เธอคงไม่รู้ ว่าเป็นเธอคนเดียว แค่เพียงเธอคนเดียว อาจเป็นภาพเลือนลาง แต่ว่าฉันยังรอให้เธอกลับ(มา) แต่ว่าฉันยังรอให้เธอกลับ ความดีที่มีทั้งใจ ฉันให้เธอไปแต่มันยังไม่พอ เธอเลยทิ้งฉันไว้คนเดียวตรงนี้ ให้ติดอยู่กับ คำว่ารอ มองดูเรื่องราวที่ทำให้คิดถึงวันเก่า ยิ่งน้ำตาคลอ ได้แต่หวังให้เธออยู่ตรงนี้