คนฮักบ่ดี

  มอส รัศมี   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนฮักบ่ดี มอส รัศมี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: อ.ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ซาวด์มีแฮง, SOUND ME HANGติดต่องานแสดง: 0877766658

C#m | C#m |C#m | C#m |

C#m | C#m |C#m | C#m |

 C#m  แค่คน ๆ หนึ่งที่มาเฮ็Aดให้เสียใจ C#m  แล้วเขาก็จากเฮาไปA ก็แค่นั้น C#m  แค่คน ๆ หนึ่งที่คิดถึงAเพราะผูกพันธ์ E  แค่นั้นละหนBอ..

 C#m  เซาไห้หาเขา ปล่อยวางAเอาไว้สา C#m  ปลอ่ยให้น้ำตา มันไหAล ไหล ไหลให้พอใจ C#m  อย่าไปโอ้อ่าวหาเขAา เพราะมันไม่ได้อะไE   จำไว้โลดหB | Bนา..

กองความเจ็Aบเอาไว้สาก่อBมาพักผ่G#mอนหย่อนใจจักครC#mาวให้มันลืมเรื่อAงราว.. Aว่าเฮาฮักBกัน.. B

คนฮักบ่ดีC#m กะมีใหBม่ คนบ่จริงใG#mจ กะลืมมัC#mคิดว่Aาแค่ฝัBน ชูแก้วตำกัEน ท่องจำวันลืG#mปล่อยโลAกปล่อยใBจ โยกให้G#mสาใจสักC#mคืนเจ็บปวF#mดจนว่ากล้ำกลืน..  G#m G#m   บ่ฮอดมื้ออื่นกะจางหายใจ

C#m | C#m |C#m | C#m |

คนC#mใจร้ายคืออ้Eาย  ซุG#mมผู้ชายบ่C#mเลือกเปลือC#mงความฮักอีหEลี  ใจนี้G#mป่นปี้เบิ้ดแล้C#mสาธุG#mอย่าได้พ้อกัBน.. บ่G#mว่าชาติใด๋C#mอย่าได้พ้อF#mคนหลายใจG#mคืออ้ายอีกC#m | C#mเด้อ..

C#m | A |C#m | A |
C#m | A |E | B | B |

* | ** | ** |

เจ็บปวC#mดจนว่ากล้ำF#m G#mกลืน.. G#m   บ่ฮอดมื้ออื่น กะลืมเขาได้

C#m | C#m |C#m | C#m |คอร์ดเพลง คนฮักบ่ดี มอส รัศมี

เนื้อเพลง คนฮักบ่ดี มอส รัศมี แค่คนๆหนึ่งที่มาเฮ็ดให้เสียใจ แล้วเขาก็จากเฮาไป ก็แค่นั้น แค่คนๆหนึ่งที่คิดถึงเพราะผูกพันธ์ แค่นั้นละหนอ เซาไห้หาเขา ปล่อยวางเอาไว้สา ปลอ่ยให้น้ำตา มันไหล ไหล ไหลให้พอใจ อย่าไปโอ้อ่าวหาเขา เพราะมันไม่ได้อะไร จำไว้โลดหนา กองความเจ็บเอาไว้สาก่อน มาพักผ่อนหย่อนใจจักคราว ให้มันลืมเรื่องราว ว่าเฮาฮักกัน คนฮักบ่ดี กะมีใหม่ คนบ่จริงใจ กะลืมมัน คิดว่าแค่ฝัน ชูแก้วตำกัน ท่องจำวันลืม ปล่อยโลกปล่อยใจ โยกให้สาใจสักคืน เจ็บปวดจนว่ากล้ำกลืน บ่ฮอดมื้ออื่นกะจางหายใจ คนใจร้ายคืออ้าย ซุมผู้ชายบ่เลือก เปลืองความฮักอีหลี ใจนี้ป่นปี้เบิ้ดแล้ว สาธุอย่าได้พ้อกัน บ่ว่าชาติใด๋ อย่าได้พ้อคนหลายใจคืออ้ายอีกเด้อ เจ็บปวดจนว่ากล้ำกลืน บ่ฮอดมื้ออื่น กะลืมเขาได้