อกข้างซ้าย

  Motif   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อกข้างซ้าย Motif โมทีฟ
สังกัดค่าย: RS

Em | C |Em | C |

 Em  ใบหูข้างซ้ายมันได้ยินAมาจัง ๆ Em  ว่าเธอกำลังจะจากไปA.. Em  ใบหูข้างขวามันก็รับCรู้มาไม่ต่างGกัน   ฉันแน่ใจD/F#..

 Em  ดวงตาข้างซ้ายมันเห็นภาพAเธอจัง ๆ Em  ว่าเธอกำลังไปกับเขAา.. Em  ดวงตาข้างขวามันก็เห็Cนตำตาไม่ต่างGกัน   ฉันมั่นใจD/F#..

ยืนยันว่าฉัCนไม่หูเฝื่อน และฉัEmนไม่ตาฝาดมันจริFง.. ที่เธอจะทิ้งกัD

อกข้างขวEmาไม่เป็นไร แต่อกซ้าCยมันสะเทือนเหมือนโดนGเฉือน..กรีดไปข้างในDอกข้างซ้าEmยมันมีใจ ถูกทำร้าCยโดยความจริงว่าโดนGทิ้ง ว่าเธอไม่รักฉัDน..มันฉีกใจCให้ฉันล้มทั้งยืGมันเกินฝืCนให้ใจข้างในนั้Dน.. มันเต้นดีอย่างเดิม..

Em | C |Em | C |

 Em  สมองซีกซ้ายมันเข้าใจAเป็นอันดี Em  ว่ารักครั้งนี้มันจบแล้Aว.. Em  สมองซีกขวามันอ่อนล้Cา และมันไม่ยอGมรับ   ไม่เข้าใจD/F#..

* | ** |

Em | C |G | D |
Em | C |G | D |

** |

Em | C | Em | C | ( x2 )คอร์ดเพลง อกข้างซ้าย Motif โมทีฟ

เนื้อเพลง อกข้างซ้าย Motif โมทีฟ ใบหูข้างซ้ายมันได้ยินมาจังๆว่าเธอกำลังจะจากไป ใบหูข้างขวามันก็รับรู้มาไม่ต่างกัน ฉันแน่ใจ ดวงตาข้างซ้ายมันเห็นภาพเธอจังๆว่าเธอกำลังไปกับเขา ดวงตาข้างขวามันก็เห็นตำตาไม่ต่างกัน ฉันมั่นใจ ยืนยันว่าฉันไม่หูเฝื่อน และฉันไม่ตาฝาด มันจริง ที่เธอจะทิ้งกัน อกข้างขวาไม่เป็นไร แต่อกซ้ายมันสะเทือน เหมือนโดนเฉือน กรีดไปข้างใน อกข้างซ้ายมันมีใจ ถูกทำร้ายโดยความจริง ว่าโดนทิ้ง ว่าเธอไม่รักฉัน มันฉีกใจให้ฉันล้มทั้งยืน มันเกินฝืนให้ใจข้างในนั้น มันเต้นดีอย่างเดิม สมองซีกซ้ายมันเข้าใจเป็นอันดี ว่ารักครั้งนี้มันจบแล้ว สมองซีกขวามันอ่อนล้า และมันไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ