เราเลิกกัน

 ต้องเต นารา วาซาบิ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เราเลิกกัน นารา X ต้องเต
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: Pop Nitipong

D# A#/D | Cm A# |G# | A# |

 D#  ช่วงนี้เป็นอะไA#/Dรดูเธอไม่เหมือนเก่า Cm  ช่วงนี้เป็นอะไรA#ถึงดูเธอเงียบเหงา   เหมือนเธอG#ไม่อยากคุยกัน   พยายาGmมที่จะไม่เจอกัน   หลบตาฉัFmนดูไม่เหมือนเดิA#

หรืD#อเธอเบื่อกัน บอกมาตรง ๆA#/D แล้วฉันจะไปหรืCmอเธอรำคาญฉัน ก็บอกกันมA#า ฉันเข้าใจฉันทำG#ให้ไม่พอใจ หรือทำGmผิดพลาดตรงไหนก็บอกฉัFmนมาสักคำA# ฉันเข้าใD#จ..

ไม่ใช่คนดีCmอะไร แค่คA#น.. ที่รัG#กเธอหมดใจD#ถ้าเธอจะไFmป  ขอโทGmษ.. ที่ดูG#แลเธอไม่ได้A#..

อยากเลิกใช่ไหD#ม เอางั้นก็ได้A# เราเลิกกัน.Cm.ถ้าหากว่าฉัG#น..เป็นความสุA#ขให้เธอไม่ได้D#ไม่อยากจะยื้อG#เธอไว้ให้ลำA#บากไม่อยาGmกจองจำหัวใจCmก็พFmอเข้าใจ รักเรA#าคงไม่เท่ากัD#

Cm Gm | G# D# |
Cm Gm G# |A# | A# |

* | ** |

A# |

เมื่D#อเธอไปแล้ว ขอโทษล้านครั้Gmงเธอคงไม่กลับมาจะไม่Cmจองจำหัวใจ แม้คิดถึงเธGmอจนมีน้ำตายังจำG#รอยกอด คิดถึงเธอGmตลอดเวลาอยากจะบอFmกว่ากลับมาได้ไหA#ม..

แต่ว่าฉันD#มันก็ไม่ดีพอ ดูแA#/Dลเธอไม่ดีพออยากขCmอโทษเธอในใGmก็เพราG#ะว่ารักเธอจึงยอมปล่อGmยเธอไปในวันFm A# | A#นี้..                  คิดฮอดเด้อ..

Cm A# | G# |A# | A# |

** |

ก็พFmอเข้าใจ รักเรA#าคงไม่เท่าD#กัน..คอร์ดเพลง เราเลิกกัน นารา วาซาบิ X ต้องเต

เนื้อเพลง เราเลิกกัน นาราวาซาบิ X ต้องเต ช่วงนี้เป็นอะไรดูเธอไม่เหมือนเก่า ช่วงนี้เป็นอะไรถึงดูเธอเงียบเหงา เหมือนเธอไม่อยากคุยกัน พยายามที่จะไม่เจอกัน หลบตาฉันดูไม่เหมือนเดิม หรือเธอเบื่อกัน บอกมาตรงๆแล้วฉันจะไป หรือเธอรำคาญฉัน ก็บอกกันมา ฉันเข้าใจ ฉันทำให้ไม่พอใจ หรือทำผิดพลาดตรงไหน ก็บอกฉันมาสักคำ ฉันเข้าใจ ไม่ใช่คนดีอะไร แค่คน ที่รักเธอหมดใจ ถ้าเธอจะไป ขอโทษ ที่ดูแลเธอไม่ได้ อยากเลิกใช่ไหม เอางั้นก็ได้ เราเลิกกัน ถ้าหากว่าฉัน เป็นความสุขให้เธอไม่ได้ ไม่อยากจะยื้อเธอไว้ให้ลำบาก ไม่อยากจองจำหัวใจ ก็พอเข้าใจ รักเราคงไม่เท่ากัน เมื่อเธอไปแล้ว ขอโทษล้านครั้งเธอคงไม่กลับมา จะไม่จองจำหัวใจ แม้คิดถึงเธอจนมีน้ำตา ยังจำรอยกอด คิดถึงเธอตลอดเวลา อยากจะบอกว่ากลับมาได้ไหม แต่ว่าฉันมันก็ไม่ดีพอ ดูแลเธอไม่ดีพอ อยากขอโทษเธอในใจ ก็เพราะว่ารักเธอจึงยอมปล่อยเธอไป ในวันนี้ คิดฮอดเด้อ ก็พอเข้าใจ รักเราคงไม่เท่ากัน