ถอนคำสัญญา

  นนท์ พลเยี่ยม   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถอนคำสัญญา นนท์ พลเยี่ยม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสลฯ ภาสน์

G#m | E |F# | G#m |
G#m | C#m |F# | G#m |

ฝากใจลอยลG#mม ขื่นขมหัวG#mใจจากหนุ่มบ้านไกF#ล จากชายที่อยู่บ้านG#mนาจากคนกันเอG#mง ที่เอ็งละทิ้งจากC#mมาก่อนจากยังฝากสัญญF#ไม่ลืมหรอกหนา น้องว่าไม่G#mลืม

ฝากใจลอยล่G#mอง.. ทุกห้องหัวBใจจะนานแค่ไหF#น หัวใจยังรักไม่G#mจางกลัวว่าเจ้G#mา..จะเอาหัวใจออกห่Bางทิ้งรักพี่ลงข้างF#ทาง ดังนางจะแกล้งให้G#mตาย

ตัG#mดคอโต้สะโหลคอG#mขาดเฮายื่นคำขาดB หากใครบังอาG#mจให้มีอันเป็นBไปสาบาG#mน.. พร้อมคำสาปแช่งเอาไC#mว้แต่น้องยังทำลงได้B ไม่ใส่ใจใG#mนคำสัC#m F#ญญา

สวรรค์มีG#mตา หากว่าฟ้ามีBใจพี่ให้อภัF#ย เริ่มใหม่ไม่ผิดหรอกG#mหนาถอนคำสาปแG#mช่ง ขอเปลี่ยนแปลงล้างคำC#mสัญญายกเลิกกฏเกณฑ์ที่ว่F#เริ่มใหม่หนา เริ่มต้นใหม่G#mหนา

G#m | B |F# | G#m |
G#m | B |F# | G#m |

* | ** |

G#m | B |F# | G#m |
G#m | B |F# | G#m |

* | ** |

G#m | E |F# | G#m |คอร์ดเพลง ถอนคำสัญญา นนท์ พลเยี่ยม

เนื้อเพลง ถอนคำสัญญา นนท์ พลเยี่ยม ฝากใจลอยลม ขื่นขมหัวใจ จากหนุ่มบ้านไกล จากชายที่อยู่บ้านนา จากคนกันเอง ที่เอ็งละทิ้งจากมา ก่อนจากยังฝากสัญญา ไม่ลืมหรอกหนา น้องว่าไม่ลืม ฝากใจลอยล่อง ทุกห้องหัวใจ จะนานแค่ไหน หัวใจยังรักไม่จาง กลัวว่าเจ้า จะเอาหัวใจออกห่าง ทิ้งรักพี่ลงข้างทาง ดังนางจะแกล้งให้ตาย ตัดคอโต้สะโหลคอขาด เฮายื่นคำขาด หากใครบังอาจให้มีอันเป็นไป สาบาน พร้อมคำสาปแช่งเอาไว้ แต่น้องยังทำลงได้ ไม่ใส่ใจในคำสัญญา สวรรค์มีตา หากว่าฟ้ามีใจ พี่ให้อภัย เริ่มใหม่ไม่ผิดหรอกหนา ถอนคำสาปแช่ง ขอเปลี่ยนแปลงล้างคำสัญญา ยกเลิกกฏเกณฑ์ที่ว่า เริ่มใหม่หนา เริ่มต้นใหม่หนา