โควิด-19

  หนวด สะตอ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โควิด 19 หนวด สะตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนวด สะตอเรียบเรียง: นที มีแต้ม

Em | Em |Em | Em |
Am | Am |Am | Am |

Em | Em |D | Em |
Em | Am |B | B |

C | D |B | Em |
C | D |B | Em |

มันEm ๆ ๆ ๆ มาจากไหEmมันมาถึงเมืองไทDย ใครเอามันเข้ามEmทำAm ๆ ๆ ให้นอนไม่หลัAmร่างกายกระส่ายกระสัDบ วิปริตจิตผวB

เมีAmยกะไม่ให้เข้าใกEmล้นอนได้Am แต่ต้องห่างสองวEmใส่Cหน้ากากเข้าหDเห็นแต่ลูกกะตDา จำหน้าแทบไม่ได้Em

C D | Em |

ตุนEm ๆ ๆ กันแต่อาหาEmตุนกันจนเต็มบ้Dาน เหมือนเปิดร้านของชำEmจนAm ๆ ๆ เต็มบ้าน เต็มเมือAmเศรษฐกิจฝืดเคืDอง ไม่ใช่เรื่องน่าขำEm

วอนนัAmกการเมืองช่วยทีEmประชาชีAmคนตาดำ ๆEmเห็นทะเลาCะกันอยู่เช้าค่ำDเมื่อไหร่จะทำBเพื่อประชาชEm

Cควิด-19D..   เจ้Bmาเมื่อไรจะไEmCควิด-19D..   เจ้Bmาเมื่อไหร่จะตEmายโคถึEmก โคขุน โคไทAmไม่อันตราDย..เหมือนโควิดนายทีEmน..    (D | Em B)

เราEm ๆ ๆ มาร่วมพลัEmกินร้อนช้อนกลDาง หรือกินร้อนช้อนกูEmสาAm ๆ สามัคคีกันไAmว้เผื่อแผ่น้ำใจDให้ใคร ๆ ได้รู้Emเราจะสู้Amมันไปด้วยกัEmเราจะชนAmะมันไปด้วยกัEm

C | D |B | Em |
C | Am |D | B |

* ** |

Cควิด-19D..   เจ้Bmาเมื่อไรจะไEmCควิด-19D..   เจ้Bmาเมื่อไหร่จะตEmาย

Em | Em |D | Em |
Am | Am |D | Em D | C B |Em |คอร์ดเพลง โควิด-19 หนวด สะตอ

เนื้อเพลง โควิด-19 หนวด สะตอ มันๆๆๆมาจากไหน มันมาถึงเมืองไทย ใครเอามันเข้ามา ทำๆๆ ให้นอนไม่หลับ ร่างกายกระส่ายกระสับ วิปริตจิตผวา เมียกะไม่ให้เข้าใกล้ นอนได้ แต่ต้องห่างสองวา ใส่หน้ากากเข้าหา เห็นแต่ลูกกะตา จำหน้าแทบไม่ได้ ตุนๆๆ กันแต่อาหาร ตุนกันจนเต็มบ้าน เหมือนเปิดร้านของชำ จนๆๆ เต็มบ้าน เต็มเมือง เศรษฐกิจฝืดเคือง ไม่ใช่เรื่องน่าขำ วอนนักการเมืองช่วยที ประชาชีคนตาดำๆเห็นทะเลาะกันอยู่เช้าค่ำ เมื่อไหร่จะทำเพื่อประชาชน โควิด-19 เจ้าเมื่อไรจะไป โควิด-19 เจ้าเมื่อไหร่จะตาย โคถึก โคขุน โคไทย ไม่อันตราย เหมือนโควิดนายทีน เราๆๆ มาร่วมพลัง กินร้อนช้อนกลาง หรือกินร้อนช้อนกู สาๆสามัคคีกันไว้ เผื่อแผ่น้ำใจให้ใครๆได้รู้ เราจะสู้มันไปด้วยกัน เราจะชนะมันไปด้วยกัน โควิด-19 เจ้าเมื่อไรจะไป โควิด-19 เจ้าเมื่อไหร่จะตาย