ถอนคำสัญญา

  นุช วิลาวัลย์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถอนคำสัญญา นุช วิลาวัลย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสลฯ ภาสน์เรียบเรียง: อ้น แคนเขียว

F# | A#m |G# | A#m |
A#m | G# |Fm G# | A#m |

ฝากใจลอยA#mลม ขื่นขมหัวC#ใจจากสาวบ้านไกG#ล จากใจFmคนอยู่บ้านA#mนาจากคนกันเอA#mง ที่เอ็งC#ละทิ้งจากG#มาก่อนจากยังฝากสัญญFmไม่ลืมหรอกหนา น้องว่าไม่A#mลืม

ฝากใจลอยล่อA#mง.. ทุกห้องหัวC#ใจจะนานแค่ไหG#น หัวใจFmรักยังไม่A#mจางกลัวว่าเจ้A#mา..จะเอาหัวใจออกห่C#างทิ้งรักน้องลงข้างทG#าง เหมือนดัFmงจะแกล้งให้A#mตาย

ตัA#mดคอโต้G#สะโหลคอA#mขาดเฮายื่นคำขาC#ด หากใครบังอาA#mจให้มีอันเป็นไC#สาA#mบาน..พร้อมคำสาปแช่งเอาไว้G#แต่อ้ายยังทำลงได้F# ไม่ใส่ใจในคำสัญG#ญา

สวรรค์มีตA#mา หากว่าฟ้ามีC#ใจน้องให้อภัG#ย เริ่มใหFmม่ไม่ผิดหรอกหA#mนาถอนคำสาปแช่A#mง ขอเปลี่ยนแปลC#งล้างคำสัญญG#ยกเลิกกฏเกณฑ์ที่ว่Fmเริ่มใหม่หนา เริ่มต้นใA#mหม่หนา

F# | A#m |G# Fm | A#m |
F# | C# |G# Fm | A#m |

* | ** |

F# | A#m |G# Fm | A#m |
G# Fm | A#m |A#m |คอร์ดเพลง ถอนคำสัญญา นุช วิลาวัลย์

เนื้อเพลง ถอนคำสัญญา นุช วิลาวัลย์ ฝากใจลอยลม ขื่นขมหัวใจ จากสาวบ้านไกล จากใจคนอยู่บ้านนา จากคนกันเอง ที่เอ็งละทิ้งจากมา ก่อนจากยังฝากสัญญา ไม่ลืมหรอกหนา น้องว่าไม่ลืม ฝากใจลอยล่อง ทุกห้องหัวใจ จะนานแค่ไหน หัวใจรักยังไม่จาง กลัวว่าเจ้า จะเอาหัวใจออกห่าง ทิ้งรักน้องลงข้างทาง เหมือนดังจะแกล้งให้ตาย ตัดคอโต้สะโหลคอขาด เฮายื่นคำขาด หากใครบังอาจให้มีอันเป็นไป สาบาน พร้อมคำสาปแช่งเอาไว้ แต่อ้ายยังทำลงได้ ไม่ใส่ใจในคำสัญญา สวรรค์มีตา หากว่าฟ้ามีใจ น้องให้อภัย เริ่มใหม่ไม่ผิดหรอกหนา ถอนคำสาปแช่ง ขอเปลี่ยนแปลงล้างคำสัญญา ยกเลิกกฏเกณฑ์ที่ว่า เริ่มใหม่หนา เริ่มต้นใหม่หนา