นักรบเสื้อกาวน์

  ศุ บุญเลี้ยง   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักรบเสื้อกาวน์ ศุ บุญเลี้ยง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศุ บุญเลี้ยงเรียบเรียง: Hideki Mori

Cm | G# |Fm A# | D# | D# |

รู้ว่าเธอเหนื่อยล้D#า ไม่เหลือเวลาพักผ่อCmบทชีวิFmต..ยิ่งกว่าละคA#รตอนใดD#วันที่เมืองสับสCmน ผู้คนแสนไหวหวั่G#มีแต่เธอเท่านั้Fmน..ที่ยังA#สู้ยืนยันD#..      D#

แม้ไม่เห็นหน้าตD#า เพราะเธอสวA#/Dมหน้ากCmากแต่เราเห็Fmน..หัวใจA#ภายในงดD#งามอาวุธคืA#อความรู้Cm ความรักA#คือการG#ให้ยืนหยัดต้านภัยFmร้าย ปกA#ป้องประชD# D#7าชน

ฝากความหวังดีG#..ไปกับสายลFmส่งความชื่นA#ชม..ไปถึงพวกเขD#เหล่D#7าผู้กล้าหาG#ญ ความหวังของพวกเรCmนักสู้ชุดขาFmว นักA#รบเสื้อกาD#วน์..   D#

ไม่เหลือเวลาเนิ่นช้D#า  ไม่เสียเวลาพร่ำCmบ่นมีแต่คFmน ช่วยคนA# ช่วยสร้างศรัทD#ธาโลกไม่ได้เลวร้าCmย  แค่เราไม่รู้เท่าทัG#ทำได้คือร่วมมืFmอกัน ผ่านA#พ้นไปด้วยD# | D#7ดี

* |คอร์ดเพลง นักรบเสื้อกาวน์ ศุ บุญเลี้ยง

เนื้อเพลง นักรบเสื้อกาวน์ ศุ บุญเลี้ยง รู้ว่าเธอเหนื่อยล้า ไม่เหลือเวลาพักผ่อน บทชีวิต ยิ่งกว่าละครตอนใด วันที่เมืองสับสน ผู้คนแสนไหวหวั่น มีแต่เธอเท่านั้น ที่ยังสู้ยืนยัน แม้ไม่เห็นหน้าตา เพราะเธอสวมหน้ากาก แต่เราเห็น หัวใจภายในงดงาม อาวุธคือความรู้ ความรักคือการให้ ยืนหยัดต้านภัยร้าย ปกป้องประชาชน ฝากความหวังดี ไปกับสายลม ส่งความชื่นชม ไปถึงพวกเขา เหล่าผู้กล้าหาญ ความหวังของพวกเรา นักสู้ชุดขาว นักรบเสื้อกาวน์ ไม่เหลือเวลาเนิ่นช้า ไม่เสียเวลาพร่ำบ่น มีแต่คน ช่วยคน ช่วยสร้างศรัทธา โลกไม่ได้เลวร้าย แค่เราไม่รู้เท่าทัน ทำได้คือร่วมมือกัน ผ่านพ้นไปด้วยดี