สายลม (version นั่งเล่น หน้าบ้าน)

  วงนั่งเล่น   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สายลม วงนั่งเล่น

E A | E E7/D |F#m | B7 |
E A | E |

 G#7  เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้น เดี๋ยC#mวไม่นานก็จาง F#m  เดี๋ยวมันก็มีB7ทางไปE G#7  ท้อไปก็เท่านั้นC#m Cm ท้อ..       ทำไBm   มายิ้มAให้มันจะดีE/G#ไหม   ที่F#mเรามีแก่ใจB7ทักทายกัE A | Eน..

(ว่า)วันG#7ที่ทุกข์ใC#mจ จะมาเมื่อไF#mร ก็เมื่อนั้E(แต่)วันG#7ที่สำคัC#mญ คือวันที่ฉัF#mนเข้าใจBCdimจที่ไม่C#m Cmท้อ..          พอBmจะทานไหAมัE/G#นก็ไม่เท่าไG6ร อย่F#m B7าท้อใจ..อีB7กไม่นานสายลมก็พัดมE A | Eา..

 G#7  หวานไปก็มีขม หวาC#mนทุกวันก็เอียน F#m  ขมมีให้พB7อเป็นยE G#7  ร้องไห้ก็เท่านั้น C#m Cmร้องเพลงดีกว่Bm   วันไหAนที่มีแต่ปัญE/G#หา   ขF#mอให้เดินเข้ามB7าร้องเพลงกัE A | Eน..

* |

G#7 | C#m |F#m B7 | E |
G#7 | C#m Cm Bm |
A E/G# | F#m B7 |E Esus4 | E |

เคC#m7ย..ไม่เข้าใจF#..ก็ทำไมA..ต้องเป็นเรEา..ใจC#m7..เริ่มเบา ๆ F#..เมื่อเรAา..เริ่มเข้าใจE..

* | * |

อีF#mกไม่นานสายลB7มก็พัดมEา..คอร์ดเพลง สายลม วงนั่งเล่น

เนื้อเพลง สายลม วงนั่งเล่น เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้น เดี๋ยวไม่นานก็จาง เดี๋ยวมันก็มีทางไป ท้อไปก็เท่านั้น ท้อ ทำไม มายิ้มให้มันจะดีไหม ที่เรามีแก่ใจทักทายกัน (ว่า)วันที่ทุกข์ใจ จะมาเมื่อไร ก็เมื่อนั้น (แต่)วันที่สำคัญ คือวันที่ฉันเข้าใจ ใจที่ไม่ท้อ พอจะทานไหว มันก็ไม่เท่าไร อย่าท้อใจ อีกไม่นานสายลมก็พัดมา หวานไปก็มีขม หวานทุกวันก็เอียน ขมมีให้พอเป็นยา ร้องไห้ก็เท่านั้น ร้องเพลงดีกว่า วันไหนที่มีแต่ปัญหา ขอให้เดินเข้ามาร้องเพลงกัน เคย ไม่เข้าใจ ก็ทำไม ต้องเป็นเรา ใจ เริ่มเบาๆ เมื่อเรา เริ่มเข้าใจ อีกไม่นานสายลมก็พัดมา