หอบฮักฮอดเฮือน (Covid 19)

  คู่แฝดโอเอ   ลูกทุ่ง   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หอบฮักฮอดเฮือน คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: คู่แฝดโอเอเรียบเรียง: อ.นนท์ อมตะโปรดิวเซอร์: อ.เปเป้ เมืองโคราชสังกัดค่าย: RIWIN ENTERTAINMENT, บ.ไรวิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ติดต่องานแสดง: 0860069906, 0832265159

Cm G# G F# | Fm Gm |

Cm A# | G# A# |Cm Gm | G# | A# |

ข่าวร้ายโควิD#ดฯ คร่าชีวิA#ตมนุษยชาCmติเป็นโรA#คที่แพร่ระบาG#ด..มาจาA#กจีนแผ่นดินใหGmญ่พี่ไทยต้องเป็G#นกังวA#ล..ในวัGmนผจญโรคร้CmายเฮาขอG#เป็นกำลังใFmจให้ไทยFทุกคA#น..

สังคมออนไลD#น์..ยังมีข่าA#ว..ให้เฮาค้นหCmวิธีป้A#องกันโรคห่G#า สติมีมA#า ให้อย่ากังวD#อย่าพึ่งจิตตG#ก ตื่นตระหนกไปA#เมื่อภัGmยเข้ามาใกล้Cmตนถึงโรคร้าG#ยสิลามจนล้Fmน ระวังตA#นเมื่อยามมีD#ภัย..  D#7

รัฐฯสั่งให้G#..หมู่เฮA#าต้องอยู่ห่างกัCmเพื่อกักโรคA#เอาไว้ให้ทัG#น บ่ให้มัA#นระบาดไปไD# D#7กลแต่ใจยังคึดฮอG#ด และยัA#ง เป็นห่วง เป็นใCmโรคร้ายG#ดับลงเมื่อใFmด สิฟ้าFวกลับไปบ้านเฮA#

ถ่าก่อนเด้อนาD#ง  บ่ลืมA#สัญญาเคยเว้Cmพ่อ แA#ม่ พี่ น้อง ของG#เฮา อดเอA#าอีกคงบ่ดGmโควิด-1Fm9 สิ้นซA#า  คงได้Gmพ้อหน้าอีกหCmหอบความคึดฮอG#ดที่หลายจนล้Fmไปให้คA#นที่ฮักฮอดD#เฮือน

D# A# | Cm |G# A# | D# |
G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |

* | ** |

หอบความคึดฮอดG#ที่หลายจนล้นเอาไปให้คA#นที่ฮัก..ฮอดเฮือน..

Cm A# |G# | A# | D# |คอร์ดเพลง หอบฮักฮอดเฮือน คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง หอบฮักฮอดเฮือน คู่แฝดโอเอ ข่าวร้ายโควิดฯ คร่าชีวิตมนุษยชาติ เป็นโรคที่แพร่ระบาด มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ พี่ไทยต้องเป็นกังวล ในวันผจญโรคร้าย เฮาขอเป็นกำลังใจให้ไทยทุกคน สังคมออนไลน์ ยังมีข่าว ให้เฮาค้นหา วิธีป้องกันโรคห่า สติมีมา ให้อย่ากังวล อย่าพึ่งจิตตก ตื่นตระหนกไป เมื่อภัยเข้ามาใกล้ตน ถึงโรคร้ายสิลามจนล้น ระวังตนเมื่อยามมีภัย รัฐฯสั่งให้ หมู่เฮาต้องอยู่ห่างกัน เพื่อกักโรคเอาไว้ให้ทัน บ่ให้มันระบาดไปไกล แต่ใจยังคึดฮอด และยัง เป็นห่วง เป็นใย โรคร้ายดับลงเมื่อใด สิฟ้าวกลับไปบ้านเฮา ถ่าก่อนเด้อนาง บ่ลืมสัญญาเคยเว้า พ่อ แม่ พี่ น้อง ของเฮา อดเอาอีกคงบ่ดน โควิด-19 สิ้นซา คงได้พ้อหน้าอีกหน หอบความคึดฮอดที่หลายจนล้น ไปให้คนที่ฮักฮอดเฮือน หอบความคึดฮอดที่หลายจนล้น เอาไปให้คนที่ฮัก ฮอดเฮือน