ไปถอนคำสาบาน

  ก้านตอง ทุ่งเงิน   ดอกอ้อ ทุ่งทอง   ศร สินชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปถอนคำสาบาน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Am | Dm |C Em | Am |
Am | C Am |Dm Em | Am | |

มื้ออื่นเช้Amาบ้านเฮาสิมีงานงานสู่ขวัCญกินดองแฟนAmหล่าคนเจ้าแพDmงปานตGา..สิแต่งงานEmแล้ว

ให้เจ้าลืมAmเขาเด้อน้องสาวบ้านเจ้าบ่าCวเขากางเต็นท์แล้AmคนถืกซอDmงแซว ๆG  เลยโทรมาAmบอก

เฮามันทุกCข์บ้อพี่Dm เขาจั่Cงย่ำยีหัวAmใจทุ่มเทCให้เขาท่อใDmด๋ บ่เป็นผC Eน้องบ่ดีCหม่องใDmด๋ เขาCจั่งบ่Amหลูโตนจั่งก้าCวข้ามหัวใจคDmน..จริงEใจ

ให้เฮ็ดAmใจสาหล่า ข่มตDmานอนให้หลับอย่าคึดGฮอดภาพเขาจับ..พาCขวัญ..Eให้เฮ็Amดใจสาเจ้า ปล่อยเขDmาไปสวรรค์ให้เขGาได้เฟียได้ฝั่น..กันCสา..E

คงเป็CนเวรกรรมเAmก่า ที่เจ้Cาได้เฮ็ดDmมาน้องจั่Dmงบ่ได้เคียงบ่Gา..กับAmเขา

มื้อเช้Amาตอนเขานั้นป้อนไข่ฝากอ้ายไปCซิมหูเจ้าบ่Amาวส่อยบอกเขDmาเบา ๆG  ไปถอนคำสาAmบาน

Am | Dm |G | C E |
Am | Dm |G Em | Am |

* | ** | *** |

ส่อยบอกเขDmาเบา ๆG  ไปถอนคำสาAmบาน

Am | C |Dm Em | Am |คอร์ดเพลง ไปถอนคำสาบาน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน

เนื้อเพลง ไปถอนคำสาบาน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน มื้ออื่นเช้าบ้านเฮาสิมีงาน งานสู่ขวัญกินดองแฟนหล่า คนเจ้าแพงปานตา สิแต่งงานแล้ว ให้เจ้าลืมเขาเด้อน้องสาว บ้านเจ้าบ่าวเขากางเต็นท์แล้ว คนถืกซองแซวๆ เลยโทรมาบอก เฮามันทุกข์บ้อพี่ เขาจั่งย่ำยีหัวใจ ทุ่มเทให้เขาท่อใด๋ บ่เป็นผล น้องบ่ดีหม่องใด๋ เขาจั่งบ่หลูโตน จั่งก้าวข้ามหัวใจคน จริงใจ ให้เฮ็ดใจสาหล่า ข่มตานอนให้หลับ อย่าคึดฮอดภาพเขาจับ พาขวัญ ให้เฮ็ดใจสาเจ้า ปล่อยเขาไปสวรรค์ ให้เขาได้เฟียได้ฝั่น กันสา คงเป็นเวรกรรมเก่า ที่เจ้าได้เฮ็ดมา น้องจั่งบ่ได้เคียงบ่า กับเขา มื้อเช้าตอนเขานั้นป้อนไข่ ฝากอ้ายไปซิมหูเจ้าบ่าว ส่อยบอกเขาเบาๆ ไปถอนคำสาบาน ส่อยบอกเขาเบาๆ ไปถอนคำสาบาน