หัวใจสีขาว

  ป้าง นครินทร์   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจสีขาว ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ป้าง นครินทร์

D#m | F# |D#m | F# |

   เหนื่อD#mยล้า.. หวั่นF#ไหว.. B  ทุ่มเทสุดหัวC#ใจ สายตัF#วแทบขาด   ตรงD#mหน้า.. มีโรคF#ร้าย.. B  จะเสี่ยงยังไงC#แต่คนเจ็บไข้F#ต้องหายดี

 B  เวลาเลิกงานC#ทีไร กลับบ้าF#นด้วยใจอ่อนD#mล้า B  อยากมีใครซับC#น้ำตาได้ไหF#ม.. B  เจอหน้าครอบครัC#วตัวเอง แต่กอF#ดกันไม่ได้D#m B  ปวดใจสิ้นดี จะมีC#ใครเข้าใจ..  C#

แต่อยากให้รู้F#ว่าฉันรู้ ให้เธอรู้D#mฉันซาบซึ้งก็เธBอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝาC#กชีวิตไว้อยากให้รู้F#ว่าฉันเห็น..ที่เธอทำD#mเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสีBยสละแค่ไหC#นฉันรู้ดีF#

ในนาBมคนไทยคนC# | C#นี้..กราบขอบพระคุF#ณ..

C# |

* | ** |คอร์ดเพลง หัวใจสีขาว ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง หัวใจสีขาว ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เหนื่อยล้า หวั่นไหว ทุ่มเทสุดหัวใจ สายตัวแทบขาด ตรงหน้า มีโรคร้าย จะเสี่ยงยังไงแต่คนเจ็บไข้ต้องหายดี เวลาเลิกงานทีไร กลับบ้านด้วยใจอ่อนล้า อยากมีใครซับน้ำตาได้ไหม เจอหน้าครอบครัวตัวเอง แต่กอดกันไม่ได้ ปวดใจสิ้นดี จะมีใครเข้าใจ แต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้ง ก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้ อยากให้รู้ว่าฉันเห็น ที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดี ในนามคนไทยคนนี้ กราบขอบพระคุณ