คนไม่มีปีก

 เภา รัฐพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนไม่มีปีก เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์

 E  ฉันรู้ตัEmaj7ว.. G#m  ฉันรู้ดีA.. E  ทำได้แค่นี้Emaj7ก็คง..ไม่คิดAไกลเกิน   ฉันขอเดินอยู่บนดิน

E | Emaj7 |A | A |

 E  ยังเชื่อในฝันไม่ใช่ว่าฉันEmaj7ไม่คิดจะถอดใจ A  แต่ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรCที่เกินตัวฉันจะขว้ามา E  ใคร ๆ จะมองว่ามันเล็กน้อEmaj7ย ก็ไม่ได้เป็นปัญหC#m   เส้นทางไม่เหมือนใคร แต่Aก็มีจุดหมายไม่ต่างกัน

 F#m  ฉันก็ไม่ได้ต้องกาG#mรอะไรแค่มีAแรงก้าวไป ฝันก็คงเป็นจริงสักวัน..

 E  ยังไงก้อยังติดพี้Emaj7น ยังยืนยังเดินแบบฉัC#m   ใครที่เขามีปีก พร้อAมจะบิน คงให้เขาบินไป E  เกิดมาเป็นคนเดินช้Emaj7า  ก็ไม่ขอทำC#mตามอย่างใคร   ฝัAนไม่ใหBญ่เกินตัว

E | E |

 E  คนธรรดมก็มีแค่ฝัEmaj7นที่มันเลิศเลอ A  แต่รู้ว่าเธอคงมองว่าฉันCนั้นไม่ใช่คนที่ฝันไกล E  เดินไปช้า ๆ ไม่รู้เธออยาEmaj7กจะไปด้วยกันบ้างไหC#m   อาจดูไม่เหนือใคร แAต่ก็ไม่เคยคิดจะหยุดฝัน

 F#m  ฉันก็ไม่ได้ต้องกาG#mรอะไรแค่มีAคนเข้าใจ พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน

* |

 A  ล้มลงC#mบ้าง หยุดบ้าง ธรAรมดา   แค่คBน..ทั่วไป คงต้องให้เวลา..

E | A |C | C |
E | E |C | C |

 E  เพราะหัวใจEmaj7.. C#m  ยังเต้น ยังเดินต่อไปก็เหมืAอนทุกคน..ที่มีความฝัน

 F#m  ฉันยังก้าG#mวไปเอง  ถ้าเธAอไม่คิดจะบินไป   อยากให้เธอเดินไปกับฉัน

 E  ยังไงก้อยังติดพี้Emaj7น ยังยืนยังเดินแบบฉัC#m   ใครที่เขามีปีก พร้อAมจะบิน คงให้เขาบินไป E  เกิดมาเป็นคนเดินช้Emaj7า  ก็ไม่ขอทำC#mตามอย่างใคร   หวัAงว่าคBงเป็นเธEอ..

ฉัEmaj7นไม่มีปีกเหมือนใคC#mแต่ฉัAนก็ไปด้วยขาของฉัน และใจEยังฝันก็ในเมื่อฉัEmaj7นไม่มีเหมือนใคC#mเธอจะเดินกับฉัAนหรือเปล่า ไปBด้วยกัEน..

Emaj7 |คอร์ดเพลง คนไม่มีปีก เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์

เนื้อเพลง คนไม่มีปีก เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์ ฉันรู้ตัว ฉันรู้ดี ทำได้แค่นี้ก็คง ไม่คิดไกลเกิน ฉันขอเดินอยู่บนดิน ยังเชื่อในฝันไม่ใช่ว่าฉันไม่คิดจะถอดใจ แต่ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรที่เกินตัวฉันจะขว้ามา ใครๆจะมองว่ามันเล็กน้อย ก็ไม่ได้เป็นปัญหา เส้นทางไม่เหมือนใคร แต่ก็มีจุดหมายไม่ต่างกัน ฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไร แค่มีแรงก้าวไป ฝันก็คงเป็นจริงสักวัน ยังไงก้อยังติดพี้น ยังยืนยังเดินแบบฉัน ใครที่เขามีปีก พร้อมจะบิน คงให้เขาบินไป เกิดมาเป็นคนเดินช้า ก็ไม่ขอทำตามอย่างใคร ฝันไม่ใหญ่เกินตัว คนธรรดมก็มีแค่ฝันที่มันเลิศเลอ แต่รู้ว่าเธอคงมองว่าฉันนั้นไม่ใช่คนที่ฝันไกล เดินไปช้าๆไม่รู้เธออยากจะไปด้วยกันบ้างไหม อาจดูไม่เหนือใคร แต่ก็ไม่เคยคิดจะหยุดฝัน ฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไร แค่มีคนเข้าใจ พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน ล้มลงบ้าง หยุดบ้าง ธรรมดา แค่คน ทั่วไป คงต้องให้เวลา เพราะหัวใจ ยังเต้น ยังเดินต่อไปก็เหมือนทุกคน ที่มีความฝัน ฉันยังก้าวไปเอง ถ้าเธอไม่คิดจะบินไป อยากให้เธอเดินไปกับฉัน ยังไงก้อยังติดพี้น ยังยืนยังเดินแบบฉัน ใครที่เขามีปีก พร้อมจะบิน คงให้เขาบินไป เกิดมาเป็นคนเดินช้า ก็ไม่ขอทำตามอย่างใคร หวังว่าคงเป็นเธอ ฉันไม่มีปีกเหมือนใคร แต่ฉันก็ไปด้วยขาของฉัน และใจยังฝัน ก็ในเมื่อฉันไม่มีเหมือนใคร เธอจะเดินกับฉันหรือเปล่า ไปด้วยกัน