คืนสุดท้าย

 เภา รัฐพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนสุดท้าย เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em | C |G | D/F# |
Em | C |G | D/F# |

 Em  ถ้าวันพรุ่งนี้C..สิ้นสุดGระยะทาD/F# Em  ในลานชีวิCต ทุกเข็มมันหยุGด ไม่มีแล้วD/F#เวลา Em  เรื่องเธอเท่านั้Cน ที่บางอย่าGงยังค้างคD/F#   ไม่เคยได้บอA7กให้รู้ มันจะสายAmไปหรือเปล่า

 Em  ในคำว่ารัCก..ที่ฉันอยาGกให้ได้ฟัD/F#   ผิดเอEmงที่เป็นที่ฉัCน..ได้แต่เก็บGมันเอาไว้D/F#ในใจ Em  ไม่มีข้อแCม้..นับตั้งแต่Gต่อนี้ไปD/F#   หัวใจทั้งหมA7ดฉันพร้อม..

หาGกฟากฟ้D/F#า..มีดาEmวเป็นนับร้อยอย่าปล่อAmยให้ดาวลอยเลื่อนผ่านDคืนนี้ไปจะเก็บGเอาดาว เฝ้D/F#าและดูอยากEmทำให้เหมือนคืนสุดท้าAmย..ทุกDนาที ที่ยังหมุนEm C | G D/F#ผ่าน....(นานเท่านEm C | G D/F#าน)

 Em  ถ้าวันพรุ่งนี้C นั้นเป็นGเพียงนิทาD/F# Em  ไม่มีอาทิตCย์ที่แสงมันส่อGงให้เธอพบD/F#วันใหม่ Em  คงมีใช่ไหCม เรื่องที่เก็Gบไว้ข้างในD/F#   ขอทำบางสิ่งA7ทิ้งท้าย คล้าAmยอย่างฉันที่เป็นอยู่

 Em  เมื่อความจริงนั้Cน เราก็ต่าGงไม่รู้ตัD/F#   ยิ่งย้ำEmให้ใจมันกลัCว..ว่าวันหนึ่GงมันจะสายD/F#เกินไป Em  ในวันที่ฉัCน..มีโอกาGสได้หายใD/F#   ขอเพียงได้บอA7กให้รู้ รักเธอ

* |

แล้Bmวเธอบอกได้ไหม..ว่าใจCคิดอย่างฉัGนหรือเปล่D/F#ฟ้Eา..เหลืBmอไม่กี่หมู่ดาวให้เราA7ยังพอคว้า.. ได้D..

* |คอร์ดเพลง คืนสุดท้าย เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์

เนื้อเพลง คืนสุดท้าย เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์ ถ้าวันพรุ่งนี้ สิ้นสุดระยะทาง ในลานชีวิต ทุกเข็มมันหยุด ไม่มีแล้วเวลา เรื่องเธอเท่านั้น ที่บางอย่างยังค้างคา ไม่เคยได้บอกให้รู้ มันจะสายไปหรือเปล่า ในคำว่ารัก ที่ฉันอยากให้ได้ฟัง ผิดเองที่เป็นที่ฉัน ได้แต่เก็บมันเอาไว้ในใจ ไม่มีข้อแม้ นับตั้งแต่ต่อนี้ไป หัวใจทั้งหมดฉันพร้อม หากฟากฟ้า มีดาวเป็นนับร้อย อย่าปล่อยให้ดาวลอยเลื่อนผ่านคืนนี้ไป จะเก็บเอาดาว เฝ้าและดู อยากทำให้เหมือนคืนสุดท้าย ทุกนาที ที่ยังหมุนผ่าน (นานเท่านาน) ถ้าวันพรุ่งนี้ นั้นเป็นเพียงนิทาน ไม่มีอาทิตย์ที่แสงมันส่องให้เธอพบวันใหม่ คงมีใช่ไหม เรื่องที่เก็บไว้ข้างใน ขอทำบางสิ่งทิ้งท้าย คล้ายอย่างฉันที่เป็นอยู่ เมื่อความจริงนั้น เราก็ต่างไม่รู้ตัว ยิ่งย้ำให้ใจมันกลัว ว่าวันหนึ่งมันจะสายเกินไป ในวันที่ฉัน มีโอกาสได้หายใจ ขอเพียงได้บอกให้รู้ รักเธอ แล้วเธอบอกได้ไหม ว่าใจคิดอย่างฉันหรือเปล่า ฟ้า เหลือไม่กี่หมู่ดาว ให้เรายังพอคว้า ได้