แพ้ความงาม

  เปา อภิวัฒน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แพ้ความงาม เปา อภิวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: มักเด้อ musicติดต่องานแสดง: 0624269362

ซะมาตาฮัAmกแท้น้อ ซะมาตาแพEmงแท้น้อโอ้ยใจละลาDmย สิวาย ๆ แพ้ความEงาม..  E

Am | Em |Dm | E |

Am | G |F | E |
Am | G |F | E |Am |

หย่างไAmปสบตาสาวเซเว่Emน..ใจเต้Dmนบักแฮง หน้าแดงEจ่ายหว่านแม่อ้าAmยใช้มาให้..ซื้อEmของให้หย่างลีDmลาวนไป เพื่อสิได้Emแอบมองเจ้าดAm | Emน ๆ

อยากฮ้องตะโกFนออกไปให้เจ้Emาได้ยินว่าเป็นตาฮัDmก ตาแพงแท้น้Eคำเว้าFกะม่วน..บาดใจแท้น้Amอนางน้อได้เจอได้พ้Fอ เก็บเอาไปฝันทั้งคืE | Eน..

ซะมาตาฮัAmกแท้น้อ ซะมาตาแพEmงแท้น้อโอ้ยใจละลาDmย สิวาย ๆ แพ้ความEงาม..มีไรให้ช่วAmยไหมค่ะ คำนี้สะกดใEmจนะใจเต้นตึกตัDmก ตึกตัก ตึกตักแล้วน้E

มาอยู่ใกล้ ๆAm แฮงอยากอาย กะน้องคนนี้Gมันถึกใจได้แต่ยิ้มใFส่เขินอายทำตัวไม่ถูกเลEบ่อยากหาขอAmงให้พ้อ อยากอยู่กับเจ้Gาจังซี่น้อมันมีความสุFขจนจุกเว้าหยังบ่ถึกเลE(เมื่อได้ใกล้เธAmอ)

Am | Em |Dm | E |

Am | G |F | G | Am |

* | ** | *** |

มันมีความสุFขจนจุกเว้าหยังบ่ถึกเลEเมื่อได้ใกล้เธอ

Am | G | F | E | ( x2 ) | Am | Am |คอร์ดเพลง แพ้ความงาม เปา อภิวัฒน์

เนื้อเพลง แพ้ความงาม เปา อภิวัฒน์ ซะมาตาฮักแท้น้อ ซะมาตาแพงแท้น้อ โอ้ยใจละลาย สิวายๆแพ้ความงาม หย่างไปสบตาสาวเซเว่น ใจเต้นบักแฮง หน้าแดงจ่ายหว่าน แม่อ้ายใช้มาให้ ซื้อของให้ หย่างลีลาวนไป เพื่อสิได้แอบมองเจ้าดนๆ อยากฮ้องตะโกนออกไปให้เจ้าได้ยิน ว่าเป็นตาฮัก ตาแพงแท้น้อ คำเว้ากะม่วน บาดใจแท้น้อนางน้อ ได้เจอได้พ้อ เก็บเอาไปฝันทั้งคืน ซะมาตาฮักแท้น้อ ซะมาตาแพงแท้น้อ โอ้ยใจละลาย สิวายๆแพ้ความงาม มีไรให้ช่วยไหมค่ะ คำนี้สะกดใจนะ ใจเต้นตึกตัก ตึกตัก ตึกตักแล้วน้อ มาอยู่ใกล้ๆแฮงอยากอาย กะน้องคนนี้มันถึกใจ ได้แต่ยิ้มใส่เขินอายทำตัวไม่ถูกเลย บ่อยากหาของให้พ้อ อยากอยู่กับเจ้าจังซี่น้อ มันมีความสุขจนจุกเว้าหยังบ่ถึกเลย (เมื่อได้ใกล้เธอ) มันมีความสุขจนจุกเว้าหยังบ่ถึกเลย เมื่อได้ใกล้เธอ