ซ้ำไปซ้ำมา

 เภา รัฐพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซ้ำไปซ้ำมา เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Cmaj7 |Am | Am7 |

 C  อยู่ในความคิC   ติดอยู่ในหัวAmใจ ไม่เคยลบเลืAmอน

แม้ไม่อยากจำDm แต่ทุกคำEm..ที่เธอเคยบอกรักกัAmน..นั้นคอGยย้ำเตือFมันทำให้ฉัFนไม่มีวันลืมได้เลGย..

เจ็บปวดที่ใจดวงนี้Cยังเป็นดวงเดิมที่มันยังรักCmaj7เธอยังคิดถึงAmเธอ..คนเดียวเท่านั้Am7น..ต้องเจ็บกับหวัDmงลม ๆ ว่าเราจะกลับมารักDmกันแต่ก็รู้G.. ไม่มีวัGน.. (ที่เธอกลับมา)

Cmaj7 | Cmaj7 |

 C  พยายามแล้Cmaj7   ทำทุกอย่างเพื่อAmลืม.. คนที่ร่ำลAm

ไม่เคยอยากเจDmอ แต่ภาพเธEmยังวนเวียนในหัวใAmจ ซ้ำไปGซ้ำมFได้แต่ยอมรัFบความทรมานต่อไปG..

* |

มันจะจบตรงไหFน อีกเมื่อไร..หัวใจEmจะไม่ร้าวรานต้องอยู่กับภาDmพซ้ำ ๆ ที่ทรมานอย่างนี้Gไปนานเท่าไร..

C | Em |Dm | G |

* |

เมื่อไหร่จะลCบจะลืมทุกเรื่องที่มันทำร้ายCmaj7ใจเมื่อไหร่ที่รักEใคร.. คนที่ไม่ใช่Amเธอเมื่อไหร่ชีวิDmตจะไม่มีเรื่องเก่า ๆ ให้พบDmเจอวันที่ฉันGไม่ต้องตื่นอีกแล้Gว ก็อาจหยุดรักเธอ

C | Cmaj7 |Am | Am |C |คอร์ดเพลง ซ้ำไปซ้ำมา เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์

เนื้อเพลง ซ้ำไปซ้ำมา เภา รัฐพล พรรณเชษฐ์ อยู่ในความคิด ติดอยู่ในหัวใจ ไม่เคยลบเลือน แม้ไม่อยากจำ แต่ทุกคำ ที่เธอเคยบอกรักกัน นั้นคอยย้ำเตือน มันทำให้ฉันไม่มีวันลืมได้เลย เจ็บปวดที่ใจดวงนี้ยังเป็นดวงเดิมที่มันยังรักเธอ ยังคิดถึงเธอ คนเดียวเท่านั้น ต้องเจ็บกับหวังลมๆว่าเราจะกลับมารักกัน แต่ก็รู้ ไม่มีวัน (ที่เธอกลับมา) พยายามแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อลืม คนที่ร่ำลา ไม่เคยอยากเจอ แต่ภาพเธอ ยังวนเวียนในหัวใจ ซ้ำไปซ้ำมา ได้แต่ยอมรับความทรมานต่อไป มันจะจบตรงไหน อีกเมื่อไร หัวใจจะไม่ร้าวราน ต้องอยู่กับภาพซ้ำๆที่ทรมานอย่างนี้ไป นานเท่าไร เมื่อไหร่จะลบจะลืมทุกเรื่องที่มันทำร้ายใจ เมื่อไหร่ที่รักใคร คนที่ไม่ใช่เธอ เมื่อไหร่ชีวิตจะไม่มีเรื่องเก่าๆให้พบเจอ วันที่ฉันไม่ต้องตื่นอีกแล้ว ก็อาจหยุดรักเธอ