ตกลงเราเป็นอะไรกัน

  พิม ฐิติยากร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน พิม ฐิติยากร

แอบข่มอารมณ์น้อยใD#maj7จ..ในส่วนลึFรู้ไหมว่าฉันรู้สึGmก..เรื่องความสัมพันFธ์คลุมเครืออย่างไงไม่รู้D#maj7 อาการที่ดูเหมือนคบDm7กันแต่ไม่เห็นD#ว่ามันจะเกินกว่าคนทั่วFไป

เธอบอGmกว่าปลื้มใครต่อใคร ยังไงเหมือนเธFอไม่รู้เลยว่าเจ็บนD#maj7ะ บางทีก็สงสัF

ว่าฉันเป็นแฟนของเธA#อหรือเปล่าความจริงเราGmรักกันไหมเวลาD#ใครถามฉันควรตอบเขาFยังไงวันใดGmที่ไม่เจFอ เหมือนเธอขาD#ดอะไรไหA#ต้องกาCmรแน่ใจ ตกลFงเราเป็นอะไรกัน

D# | D# |

เป็นคนที่รู้เรื่องเธD#maj7อ..คนสุดท้าFทุกครั้งที่โทรเข้าไGmป กลั้นใจตั้งนาFแววตาเวลาที่เจD#maj7อ เหมือนฉันกับเธอแค่เพื่อDm7นกันเธอจะรักD#กันเป็นวัน ๆ ไม่ขอมากFไป

* | ** |

Gm | F |D# | A# |
Gm | F |D# | F |

ว่าฉันเป็นแฟนของเธA#อหรือเปล่าความจริงเราGmรักกันไหมเวลาD#ใครถามฉันควรตอบเขาFยังไงวันใดGmที่ไม่เจFอ เหมือนเธอขาD#ดอะไรไหA#มันยังCmสงสัย.. (F)

*** |

ว่าเป็นFอะไรกับเธA#

ฉันงงCmว่าฉันเป็นใคร ก้อนหิFน ต้นไม้ หรือ แฟA#น..คอร์ดเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน PIMTHITIII (พิมฐิติ)

เนื้อเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน พิม ฐิติยากร แอบข่มอารมณ์น้อยใจ ในส่วนลึก รู้ไหมว่าฉันรู้สึก เรื่องความสัมพันธ์ คลุมเครืออย่างไงไม่รู้ อาการที่ดูเหมือนคบกัน แต่ไม่เห็นว่ามันจะเกินกว่าคนทั่วไป เธอบอกว่าปลื้มใครต่อใคร ยังไง เหมือนเธอไม่รู้เลยว่า เจ็บนะ บางทีก็สงสัย ว่าฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่า ความจริงเรารักกันไหม เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง วันใดที่ไม่เจอ เหมือนเธอขาดอะไรไหม ต้องการแน่ใจ ตกลงเราเป็นอะไรกัน เป็นคนที่รู้เรื่องเธอ คนสุดท้าย ทุกครั้งที่โทรเข้าไป กลั้นใจตั้งนาน แววตาเวลาที่เจอ เหมือนฉันกับเธอแค่เพื่อนกัน เธอจะรักกันเป็นวันๆไม่ขอมากไป ว่าฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่า ความจริงเรารักกันไหม เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง วันใดที่ไม่เจอ เหมือนเธอขาดอะไรไหม มันยังสงสัย ว่าเป็นอะไรกับเธอ ฉันงงว่าฉันเป็นใคร ก้อนหิน ต้นไม้ หรือ แฟน