จบฮัก

  กี้ พงษ์ศักดิ์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จบฮัก กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: KPS Record

Dm | Dm |A# | A# |Gm | Gm |A | A |

ฮักDmกันมาตั้งดน บ่มีท่าทีAmว่าสิเลิกกันบ่มีลางA#บอกเหตุอีหยัง..ว่าน้อFงสิไปคือจั่งDmฮักกันดีอยู่ มามื้อนี้Amน้องคือเปลี่ยนใจจากคนGmเคยฮัก เคยใกA#ล้ กะเป็นคนCอื่น

น้องบ่ฮัAmก หรือน้องมีคนDmใหม่ฮักแต่โตGmแต่ว่าหัวใจA#น้องอยู่กับไC

สิจบฮัก ให้บอกอ้ายแหF Amน่..        สิได้เตรียมDmใจ    (C)อย่างน้อA#ย..หัวใจ(Gm)กะเจ็บน้อยลCจบฮักแล้วบ้Fอ ความฮัAmกที่เฮาสร้างDmสม.. Cต้องหลับตาA#ข่ม ยอมรับควาCมจริงว่าน้องจบฮักอ้ายแล้ว

Dm | Am |A# | C | C |

* | ** |

F | C |

** |

Dm | Am |A# | C | C | C |Dm |คอร์ดเพลง จบฮัก กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง จบฮัก กี้ พงษ์ศักดิ์ ฮักกันมาตั้งดน บ่มีท่าทีว่าสิเลิกกัน บ่มีลางบอกเหตุอีหยัง ว่าน้องสิไป คือจั่งฮักกันดีอยู่ มามื้อนี้น้องคือเปลี่ยนใจ จากคนเคยฮัก เคยใกล้ กะเป็นคนอื่น น้องบ่ฮัก หรือน้องมีคนใหม่ ฮักแต่โตแต่ว่าหัวใจน้องอยู่กับไผ สิจบฮัก ให้บอกอ้ายแหน่ สิได้เตรียมใจ อย่างน้อย หัวใจกะเจ็บน้อยลง จบฮักแล้วบ้อ ความฮักที่เฮาสร้างสม ต้องหลับตาข่ม ยอมรับความจริง ว่าน้องจบฮักอ้ายแล้ว