ผู้หญิงสีขาว

  สลา คุณวุฒิ   เพื่อชีวิต   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้หญิงสีขาว สลา คุณวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

C | Bm |C | D |Em | Em | Em |

ผู้หญิงสีขาEmว คือชาวพยาบาEmคืนวันผันผ่าCน ยังซึ้งในดวงใBmฉันจำได้ดีAm คืนที่ฉันเจ็บป่วยกาFได้ซมซานไปD..เป็นคนไข้BอนาEm | Em | Emถา..

ในความเลือนลาEmง ฉันเห็นนางก้าวมEmในมือถือยCา ดวงหน้ามีความห่วงใBmมาจับ มาคลำAm ไม่รังเกียจกลิ่นไอFฉันลูกชาวไร่D เป็นคนไข้Bจน Em | Emๆ ..

ในความมืดมิCด ดวงจิตปวดร้Bmาวผู้หญิงสีขาCว เธอก้าวเข้ามBmยาเม็ดในมืAmอ ช่วยบำบัดกายFรอยยิ้มเต็มหน้Dา ช่วยรักษBาดวงใEm

เธอคือดอกไม้C..อยู่ในป่าเหBmงาเธอคือสีขาCว..ในโลกสีดำBmเธอคือตัวแทAmน..แห่งเมตตาธรFรมช่วยอุปถัมDภ์..ค้ำจุBนคEm | Em | Emนโซ..

ผู้หญิงสีขาEmว ที่ขาวงามน้ำใEmโปรดรับดอกไม้Cจากไร่ใจคนจBmรับคำอวยพAmร..ที่บ่ซ่อนเล่ห์กFให้เธอสุขล้D | (B)น..         บนถนนสีขEmาว..

Em | Em |C | B |

Am | F |D B | Em | Em |

* | ** |

โปรดรับดอกไม้D..จากไร่ใจมวลชน

C | Bm |C | D |Em | Em | Em |คอร์ดเพลง ผู้หญิงสีขาว สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง ผู้หญิงสีขาว สลา คุณวุฒิ ผู้หญิงสีขาว คือชาวพยาบาล คืนวันผันผ่าน ยังซึ้งในดวงใจ ฉันจำได้ดี คืนที่ฉันเจ็บป่วยกาย ได้ซมซานไป เป็นคนไข้อนาถา ในความเลือนลาง ฉันเห็นนางก้าวมา ในมือถือยา ดวงหน้ามีความห่วงใย มาจับ มาคลำ ไม่รังเกียจกลิ่นไอ ฉันลูกชาวไร่ เป็นคนไข้จนๆ ในความมืดมิด ดวงจิตปวดร้าว ผู้หญิงสีขาว เธอก้าวเข้ามา ยาเม็ดในมือ ช่วยบำบัดกายา รอยยิ้มเต็มหน้า ช่วยรักษาดวงใจ เธอคือดอกไม้ อยู่ในป่าเหงา เธอคือสีขาว ในโลกสีดำ เธอคือตัวแทน แห่งเมตตาธรรม ช่วยอุปถัมภ์ ค้ำจุนคนโซ ผู้หญิงสีขาว ที่ขาวงามน้ำใจ โปรดรับดอกไม้จากไร่ใจคนจน รับคำอวยพร ที่บ่ซ่อนเล่ห์กล ให้เธอสุขล้น บนถนนสีขาว โปรดรับดอกไม้ จากไร่ใจมวลชน