เพราะว่าเลือกแล้ว

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะว่าเลือกแล้ว ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: บุญหลง เสียงอิสาน

C | Am |F | G | G |

 C  มันก็หนักอEmยู่ แต่ก็ทนไหAm   กับเรื่องร้าย ๆG ในเทื่อนี้ F  ที่มันพรากความฮัEmก..ออกจากอกFใครหลาย ๆ คG

 C  มันก็ย้านอEmยู่ แต่บ่ไปไAm   ใจและกาGยขอยอมพลี F  แม้สิเสี่ยEmงปานใด๋ บ่เคยFคิดสิหนีไกG

เพราะว่าเลือกแล้Amว.. สิดูแEmลรักษาคนแม้ว่าFตน..สิเจออีหยัGงกะตามCส่าง.. G

ขอแค่ให้เธอหาCได้กลับบ้านไปEmเจอคนที่รัAmก.. ก็เพียEmงพอรักษFาตัวเองเด้อ สิ่Emงที่ขอในวันที่ท้Fอ ขอเพียงพวกเฮาบ่ถิ่มGกันแม้ว่ากายสิเจ็Cขอวอนให้ใจEmพวกเฮาเข้มแข็Amง.. ผ่านคืนEmวันเก็บลมFหายใจไว้รอEmมื้อนั้นแล้วเฮาสิผ่าFนมันไปนำกัGน ขอเพียงกำลังCใจ     (G)

Am | F |G | C G |

* | ** | ** |

พ่อกับแFม่บ่ต้องย้านหยังหลาGย..สิรักษFาชีวิตและร่างGกาย.. คืนเมือให้เจ้าได้Cกอด

F G | C |คอร์ดเพลง เพราะว่าเลือกแล้ว ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง เพราะว่าเลือกแล้ว ก้อง ห้วยไร่ มันก็หนักอยู่ แต่ก็ทนไหว กับเรื่องร้ายๆในเทื่อนี้ ที่มันพรากความฮัก ออกจากอกใครหลายๆคน มันก็ย้านอยู่ แต่บ่ไปไส ใจและกายขอยอมพลี แม้สิเสี่ยงปานใด๋ บ่เคยคิดสิหนีไกล เพราะว่าเลือกแล้ว สิดูแลรักษาคน แม้ว่าตน สิเจออีหยังกะตามส่าง ขอแค่ให้เธอหาย ได้กลับบ้านไปเจอคนที่รัก ก็เพียงพอ รักษาตัวเองเด้อ สิ่งที่ขอ ในวันที่ท้อ ขอเพียงพวกเฮาบ่ถิ่มกัน แม้ว่ากายสิเจ็บ ขอวอนให้ใจพวกเฮาเข้มแข็ง ผ่านคืนวัน เก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้น แล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกัน ขอเพียงกำลังใจ พ่อกับแม่บ่ต้องย้านหยังหลาย สิรักษาชีวิตและร่างกาย คืนเมือให้เจ้าได้กอด