บักขี้เหล้า

  ซุปเปอร์เขต   เพียว เพียว เพียว   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า เพียว เพียว เพียว Ft. ซุปเปอร์เขต
ทำนอง/เรียบเรียง: คณะยิวตุ๊กกั้ง, Nara Studioเนื้อร้อง: ฮ้อนท้องวาบๆโปรดิวเซอร์: นาราภัทร งดงาม, นารา วาซาบิติดต่องานแสดง: 0632564469

F# |

ที่เจ้าบ่รับสาBย กะย้อนว่าอ้ายกินเหล้G#mที่เจ้าบ่ตอบแชC#mท กะย้อนว่าอ้ายกินเหF#ล้าที่เจ้าถิ่มอ้ายไปB กะย้อนว่าอ้ายกินเหG#mล้ากะเหมาะสมแล้วล่ะนาC#mง ที่แยกทางกับบักขี้เหล้F#(กับบักขี้เหล้Bา)

* |

อ้ายมันคอเหล้าขาBว สองซาวดีกG#mรีฮู้โตมาตั้งดC#mน ว่าบ่สมกับคนดีF#ขอโทษที่ทำให้พังB เพราะใจดวงนี้บ่ฮักดีG#mกะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋C#m อ้ายใหย่มาพร้อมไวซ์วิสกี้F#

เจ้าพ้อBกับฮักใหม่ บักอ้ายกะยินG#mดีนำอ้ายพร้C#mอมยอมฮับทุกอย่างที่เกิดจากผลขF#องการกระทำยอมฮับBว่าเสียใจอยู่ แต่สู้บ่ไหวG#mดอกงามขำวางมืC#mอที่โอบกอดเจ้า มากอดขวดเหล้F#าแล้วรับกรรม

เธอถาBมว่าเหล้ากับเธอ ฉันจะเลืG#mอกอะไรก็ตอC#mบไปแบบเมา ๆ บอกเธอว่าเลือF#กเหล้าไงน้ำตาBเธอไหลตรงหน้า ฉันรู้ว่าเธG#mอก็เสียใจคงเหมืC#mอนตอนทำเหล้าหก ที่หัวใจฉันF#จะวายตาย

ขอให้ฤทBธิ์สุรา..กล่อมใจG#mข้าให้หลับอย่าคิดฮอดC#mเรื่องผู้สาวที่ไปไกF#ลบ่มีวันกลับคืนนี้Bจงผ่านไปกับหัวใจG#mบอบช้ำแม้ทุกสิ่C#mงที่เกิดขึ้น ฉันเป็นคนF#กระทำ

* | * |

ตั้งแต่นี้ต่อไปB อ้ายกะต้องกลายเป็นคนอื่G#mบ่มีคนปลุกยามเช้C#mา พาให้อ้ายตื่F#ฮู้ดีว่าคบกันไปB อ้ายกะส่ำปลาเกยตื้G#mถืกแสงแดดแผดเผC#mา สุดท้าย กะตายบืF#

กะเลยบ่ฝืBนให้เจ้าลำบากใจG#mให้ผู้เขาพร้อมดูแC#mล จูงมือพาเจ้าไF#ถึงสิฮัก ถึงสิแพBงเจ้าแฮงปานหน่วยตG#mคั่นพาเจ้ากัดก้อนเกลืC#mอ อ้ายกะเอือมระอF#

B G#m | C#m F# |
B G#m | C#m F# |

B G#m | C#m F# |
B G#m | C#m F# |

ใจมันเป็นBส่วง ๆ ยามเห็นเจ้าหย่าG#mงควงเขายอมฮับว่าC#mเจ็บปวด พอปานบ่มีF#เงินเหล้าขาวแต่ผู้ชาBยเฮงซวยคนนี่บ่คิดทำG#mร้ายเจ้าแค่รู้โตว่าC#mบ่แม่น กะหลีกทางF#ให้เขา

ขอให้เจ้าBโชคดีกับความฮักG#mครั้งใหม่ขอให้เขาC#mจงฮักและหมั่นเอาF#ใจใส่อ้ายขอBอำนวยอวยพรอยู่ข้าG#mงเล้าไก่พร้อมกับตอC#mกสองซาว วิ้สกี้ขาF#วย้อมใจ.. B

กะอ้ายมันขี้เมBา ไทบ้านเอิ้นบักสองซาG#mชีวิตมีแต่เหล้าขาC#mว ถิ่มอ้ายโลดผู้สาF#ฮืB | G#mอ..    ถิ่มอ้ายโลดผู้C#m F#สาว

B G#m | C#m F# |
B G#m | C#m F# |

* | * |คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า เพียว เพียว เพียว Ft. ซุปเปอร์เขต

เนื้อเพลง บักขี้เหล้า เพียว เพียว เพียว Ft. ซุปเปอร์เขต ที่เจ้าบ่รับสาย กะย้อนว่าอ้ายกินเหล้า ที่เจ้าบ่ตอบแชท กะย้อนว่าอ้ายกินเหล้า ที่เจ้าถิ่มอ้ายไป กะย้อนว่าอ้ายกินเหล้า กะเหมาะสมแล้วล่ะนาง ที่แยกทางกับบักขี้เหล้า (กับบักขี้เหล้า) อ้ายมันคอเหล้าขาว สองซาวดีกรี ฮู้โตมาตั้งดน ว่าบ่สมกับคนดี ขอโทษที่ทำให้พัง เพราะใจดวงนี้บ่ฮักดี กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ อ้ายใหย่มาพร้อมไวซ์วิสกี้ เจ้าพ้อกับฮักใหม่ บักอ้ายกะยินดีนำ อ้ายพร้อมยอมฮับทุกอย่าง ที่เกิดจากผลของการกระทำ ยอมฮับว่าเสียใจอยู่ แต่สู้บ่ไหวดอกงามขำ วางมือที่โอบกอดเจ้า มากอดขวดเหล้าแล้วรับกรรม เธอถามว่าเหล้ากับเธอ ฉันจะเลือกอะไร ก็ตอบไปแบบเมาๆบอกเธอว่าเลือกเหล้าไง น้ำตาเธอไหลตรงหน้า ฉันรู้ว่าเธอก็เสียใจ คงเหมือนตอนทำเหล้าหก ที่หัวใจฉันจะวายตาย ขอให้ฤทธิ์สุรา กล่อมใจข้าให้หลับ อย่าคิดฮอดเรื่องผู้สาวที่ไปไกลบ่มีวันกลับ คืนนี้จงผ่านไปกับหัวใจบอบช้ำ แม้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันเป็นคนกระทำ ตั้งแต่นี้ต่อไป อ้ายกะต้องกลายเป็นคนอื่น บ่มีคนปลุกยามเช้า พาให้อ้ายตื่น ฮู้ดีว่าคบกันไป อ้ายกะส่ำปลาเกยตื้น ถืกแสงแดดแผดเผา สุดท้าย กะตายบืน กะเลยบ่ฝืนให้เจ้าลำบากใจ ให้ผู้เขาพร้อมดูแล จูงมือพาเจ้าไป ถึงสิฮัก ถึงสิแพงเจ้าแฮงปานหน่วยตา คั่นพาเจ้ากัดก้อนเกลือ อ้ายกะเอือมระอา ใจมันเป็นส่วงๆยามเห็นเจ้าหย่างควงเขา ยอมฮับว่าเจ็บปวด พอปานบ่มีเงินเหล้าขาว แต่ผู้ชายเฮงซวยคนนี่บ่คิดทำร้ายเจ้า แค่รู้โตว่าบ่แม่น กะหลีกทางให้เขา ขอให้เจ้าโชคดีกับความฮักครั้งใหม่ ขอให้เขาจงฮักและหมั่นเอาใจใส่ อ้ายขออำนวยอวยพรอยู่ข้างเล้าไก่ พร้อมกับตอกสองซาว วิ้สกี้ขาวย้อมใจ กะอ้ายมันขี้เมา ไทบ้านเอิ้นบักสองซาว ชีวิตมีแต่เหล้าขาว ถิ่มอ้ายโลดผู้สาว ฮือ ถิ่มอ้ายโลดผู้สาว