ขวัญใจรถแห่

  BenzNer   RachYO   แร็พ   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขวัญใจรถแห่ RachYO รัชโย Feat. BenzNer
เนื้อร้อง/ทำนอง: RachYOเรียบเรียง/ดนตรี: NEiXโปรดิวเซอร์: NEiXติดต่องานแสดง: 0806331751

Cm D# | Fm Gm |
Cm D# | Fm Gm |

Cm D# | Fm Gm |
Cm D# | Fm Gm |

ขวัญใจรถแCmห่ แน่นอD#เพราะเพลงของกูFmไม่ได้ทำให้เศร้าใGmขวัญใจรถแCmห่ แน่นอD#พี่มาเห็นน้Fmอง ตอนที่น้องกระเด้าไGmขวัญใจรถแCmห่ แน่นอD#ถ้าเกิดอ้ายพร้Fmอม ลองมาเต้นกันดูไหGmอ้ายเป็นขวัญใจรถแCmห่ แถมเป็นขวัญใจน้องหล่D#ช่างคนที่มันชอบด่Fmา อ้ายเป็นขวัญใจรถแGmห่

* |

ปัดโธ่เอ๊Cmย ก็เคยบอกมึงไปแล้D#ว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูFmแค่เพลงกูฮิต ทั่วบ้าGmน ทั่วเมือง พวกมึงก็ด่ากูCmกูไม่สนใจแล้D#ว เหยียดกันต่อไปโลFmเห็นเอวตอนเธอโยGmก ข้อมือขวาก็ไปแล้Cm

อย่าเพิ่งด่ากูแว้D#น ระวังจะตกม้าตาFmตอนที่เธอเด้Gmง มันมีสเน่ห์ตรงขาลาCmทุกแนวเพD#ลงมันคือสิ่งที่ท้าทาFmตอนพวกมึงด่าในคอมเมนGmต์ กูไม่ต้องออกไปหาควCmาย

time to shine ตามสไตล์D# ทำในสิ่งที่ตนดีFmthailand แดน smiGmle เอกลักษณ์ยังคงมีCmรัชโย no diD#e, no retire ทนปีFmรถแห่เต้นกระจาGmย ขยับขยายเป็นวงรีCmดีใจด้วยD# Fmซ้ำ..       ที่ได้เป็นขวัญGmใจ       CmขอเสียงดังD# Fm ๆ ..        เอ้า benGmzNer จัดไป

 Cm  เชิญมาเลD#ยอ้ายจ๋Fmา อยู่ตรงนี้Gmน้องกะบ่มีใคCm   มาสนุD#ก เฮฮFmา เดินเข้ามGmา บ่มีพิษมีภัCm   ถึงน้องมีใD#จ แต่อ้ายกะเป็นคนดัFm   เพลงอ้ายดับไGmป น้องกะเป็นคนฟัCm   อย่าเศร้ามากมาD#ย มาสนุกกับหมอลำFm   ม่วนคัก ม่วนแหGmน่ บ่ต่างจากเลวพอกัน

** | ** |

 Cm  แสงไฟรถแD#ห่สะท้อนตาสว่างวาFm   ปล่อยรำแสงพิฆาGmตใส่หน้ามึงสว่างโคCmตร   พอเพลงกูดังหน่D#อยก็ด่่ากูตลาดล่Fmาง   อ่านรอยเตอร์ส์ซะบ้าGmง ว่าเพลงกูตลาดโลCm

   ด่าเพราะมึงไม่ชอD#บ ไม่สนหัวใคFm   รอยหยักมีบ้างไหGmม นี่หรอหัวคCm   ไม่สนเธอเด้าพื้D#น มองที่หัวใจ   ว่าไFmปก็ไม่ต้องใช้ แค่ขอลูบไล้Gmไปที่หัวนม(น้Cmม)

ไม่hiphop ไม่เป็นไรD# ขอแค่หัวใจคุณโยFmเต้นแม่งจนเหงื่อไหGmล ให้เสื้อข้างในคุณโชCmนี่แร็พหรือหมอลำD# ก็ปล่อย ตามกรรม ตามเวรFmถ้ามึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรGm เดี๋ยวทั้งประเทศจะฟังเอCm

กว่าจะมีวันนี้D# กูนึกว่าฝันไป Fmด่าแรงกว่านี้ได้ไหGmม มันไม่ค่อยฝังใCmตัวกูรถแห่อยู่แล้D#ว ไม่ว่าฉันใFmรุ่นพี่ พ่อแม่ น้องป้า ไปถึงรุ่นย่Gmา กูเองก็ขวัญใจ

* | ** | ** |

มา ๆ แCmมะ.. มา ๆ อ้ายจ๋D#า.. มา ๆ เฮฮFmา นำกันแมะGmพวกที่ด่ามCmา มันกะขี้แD#พ้ อย่าไปสนFmใจมันเลยอ้GmายมาสนุCmกกันดีกว่D#า อย่าไปทุกFmข์ให้เสียเวลGmCm D# | Fm Gmอ๊ย..

** |

มา ๆ เด้ออ้าCmย..คอร์ดเพลง ขวัญใจรถแห่ RachYO รัชโย Feat. BenzNer

เนื้อเพลง ขวัญใจรถแห่ RachYO รัชโย Feat. BenzNer ขวัญใจรถแห่ แน่นอน เพราะเพลงของกูไม่ได้ทำให้เศร้าใจ ขวัญใจรถแห่ แน่นอน พี่มาเห็นน้อง ตอนที่น้องกระเด้าไป ขวัญใจรถแห่ แน่นอน ถ้าเกิดอ้ายพร้อม ลองมาเต้นกันดูไหม อ้ายเป็นขวัญใจรถแห่ แถมเป็นขวัญใจน้องหล่า ช่างคนที่มันชอบด่า อ้ายเป็นขวัญใจรถแห่ ปัดโธ่เอ๊ย ก็เคยบอกมึงไปแล้ว ว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดู แค่เพลงกูฮิต ทั่วบ้าน ทั่วเมือง พวกมึงก็ด่ากู กูไม่สนใจแล้ว เหยียดกันต่อไปโลด เห็นเอวตอนเธอโยก ข้อมือขวาก็ไปแล้ว อย่าเพิ่งด่ากูแว้น ระวังจะตกม้าตาย ตอนที่เธอเด้ง มันมีสเน่ห์ตรงขาลาย ทุกแนวเพลงมันคือสิ่งที่ท้าทาย ตอนพวกมึงด่าในคอมเมนต์ กูไม่ต้องออกไปหาควาย time to shine ตามสไตล์ ทำในสิ่งที่ตนดี thailand แดน smile เอกลักษณ์ยังคงมี รัชโย no die, no retire ทนปี รถแห่เต้นกระจาย ขยับขยายเป็นวงรี ดีใจด้วยซ้ำ ที่ได้เป็นขวัญใจ ขอเสียงดังๆ เอ้า benzNer จัดไป เชิญมาเลยอ้ายจ๋า อยู่ตรงนี้น้องกะบ่มีใคร มาสนุก เฮฮา เดินเข้ามา บ่มีพิษมีภัย ถึงน้องมีใจ แต่อ้ายกะเป็นคนดัง เพลงอ้ายดับไป น้องกะเป็นคนฟัง อย่าเศร้ามากมาย มาสนุกกับหมอลำ ม่วนคัก ม่วนแหน่ บ่ต่างจากเลวพอกัน แสงไฟรถแห่สะท้อนตาสว่างวาบ ปล่อยรำแสงพิฆาตใส่หน้ามึงสว่างโคตร พอเพลงกูดังหน่อยก็ด่่ากูตลาดล่าง อ่านรอยเตอร์ส์ซะบ้าง ว่าเพลงกูตลาดโลก ด่าเพราะมึงไม่ชอบ ไม่สนหัวใคร รอยหยักมีบ้างไหม นี่หรอหัวคน ไม่สนเธอเด้าพื้น มองที่หัวใจ ว่าไปก็ไม่ต้องใช้ แค่ขอลูบไล้ไปที่หัวนม(น้ม) ไม่hiphop ไม่เป็นไร ขอแค่หัวใจคุณโยก เต้นแม่งจนเหงื่อไหล ให้เสื้อข้างในคุณโชก นี่แร็พหรือหมอลำ ก็ปล่อย ตามกรรม ตามเวร ถ้ามึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวทั้งประเทศจะฟังเอง กว่าจะมีวันนี้ กูนึกว่าฝันไป ด่าแรงกว่านี้ได้ไหม มันไม่ค่อยฝังใจ ตัวกูรถแห่อยู่แล้ว ไม่ว่าฉันใด รุ่นพี่ พ่อแม่ น้องป้า ไปถึงรุ่นย่า กูเองก็ขวัญใจ มาๆแมะ มาๆอ้ายจ๋า มาๆเฮฮา นำกันแมะ พวกที่ด่ามา มันกะขี้แพ้ อย่าไปสนใจมันเลยอ้าย มาสนุกกันดีกว่า อย่าไปทุกข์ให้เสียเวลา โอ๊ย มาๆเด้ออ้าย