ใกล้

  scrubb   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใกล้ scrubb สครับบ์
สังกัดค่าย: BEC-TERO MUSIC

Dmaj9 | Dmaj9 |Amaj7 | Amaj7 |
C#m7 | C#m7 |F#sus4 | F#7 |

Dmaj9 | Dmaj9 |Amaj7 | Amaj7 |
C#m7 | C#m7 |F#sus4 | F#7 |

ใกDmaj9ล้ เกินกว่าที่จะพูดคำAmaj7ใด ๆ ออกไปเหมือนใกC#m7ล้ เกินกว่าจะมองเห็นใF#sus4 F#7คร

เมื่อเราใกล้Dmaj9 จนอยากจะหยุดหายใจAmaj7เหมือนใกC#m7ล้ จนมีแต่เธอกับฉันF#sus4วันนี้เท่านั้F#7

อาจเป็นเพราDmaj7ะว่าเธอบังเอิญได้เจอC#m7ฉันอาจเป็นเพราDmaj7ะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วC#m7ยกันเพรDmaj7าะเธอยังไม่เคย..ได้รู้C#m7มันเป็นยังไงและฉันBm7ไม่เคยเข้าใจ   ถ้ามัEนต้องอยู่อย่างนั้Dmaj7น ถ้าเราไม่คุยกันสักC#m7ครั้ง   วันนี้Dmaj7ก็คงไม่มีใครเข้าC#m7ใจ   วันนั้นDmaj7เธอยังไม่เคย ฉันC#m7ก็ยังไม่เคย   ไม่รู้Bm7มันเป็นยังไง (จะหยุEดตัวเองทำไม)

Dmaj7 | C#m7 |Dmaj7 | C#m7 |
Dmaj7 | C#m7 |Bm7 | E |

* | ** |

   จะหยุEดตัวเองเพื่อ..   Dmaj9    ใคร..   เพื่อใคAmaj7ร..   หยุดตัวเองC#m7 | F#sus4 F#7ทำไม..

ทาDmaj9งเดินมีสองC#m7ทาง  เราDmaj9คงต้องตัดสิC#m7นใจเรDmaj9าจะไปทางไหC#m7นดี  จะหยุBm7ด หรือEไป

Dmaj7 | C#m7 |Dmaj7 | C#m7 |
Dmaj7 | C#m7 |Bm7 | E |

** |

จะเดิEนกันต่อไปDmaj7 | C#m7ไหม..เพื่อใDmaj7 | C#m7คร..

Dmaj7 | C#m7 |Bm7 | E |

จะเดินกับใคร

Dmaj9 | Dmaj9 |Amaj7 | Amaj7 |
C#m7 | C#m7 |F#sus4 | F#7 |ฟังเพลง - ใกล้ scrubb สครับบ์ - YouTube

เนื้อเพลง ใกล้ scrubb สครับบ์ ใกล้ เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไป เหมือนใกล้ เกินกว่าจะมองเห็นใคร เมื่อเราใกล้ จนอยากจะหยุดหายใจ เหมือนใกล้ จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย ไม่รู้มันเป็นยังไง (จะหยุดตัวเองทำไม) จะหยุดตัวเองเพื่อ ใคร เพื่อใคร หยุดตัวเองทำไม ทางเดินมีสองทาง เราคงต้องตัดสินใจ เราจะไปทางไหนดี จะหยุด หรือไป จะเดินกันต่อไปไหม เพื่อใคร จะเดินกับใคร