คุณนายโรงแรม

  ฌามา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกลด ฌามา อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉลอง ภู่สว่างเรียบเรียง: สมพร รัตนไพรสังกัดค่าย: อาร์สยาม

A# | Gm |Cm F | A# F |

จะจ้างสักA#พัน ฉันก็ไม่หันไปมอA#ถึงเธอจะใส่ทอCmง..เส้นโตเท่าโซ่รถไF

จะขี่รถเก๋A#ง เรือบิน หรือเดินดินไGmสวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่D#ราคาแค่ไหนฉันก็ไม่Cm Fมอง..

จะจ้างสักพัA#น ฉันก็ไม่หันไปแA#เพราะเธอเคยฝากแผCmล..ให้ไว้จนใจกลัดหนFองจะเป็นคุณหญิA#ง คุณนาย ฉันก็ไม่มGmองถึงอย่างไรเธอก็ยังต้อD#ง..ขึ้นชื่อว่าคนFสองใจทุกวัA#

ก่อนอยู่บ้านนD#า เขาเรียFกเธอว่าอีกลอA#ไปอยู่กรุงเทพฯ มีผัวนายร้A#อยเปลี่ยนจากกลอG#ยไปเป็นแรมจันทFร์แรมจันทร์ แรมใA#จ ดี ดีไป ตัวใคร ตัวมัA#ซื่อเกินไA#ปถึงไล่ไม่ทัGmช้ำช่างมัGนนึกว่าฝันเลCmยไป..F

จะจ้างสักพัA#น ฉันก็ไม่หันไปมอA#ถึงตัวจะหุ้มทอCmง ไม่มอง ให้โง่ทำไมFสักวันเถิดหนA#า..น้ำตาจะนองหน้าใคGmเขาไม่แลแล้วคงจะได้D#..ขึ้นชื่อคุณนาFยประจำA#โรงแรม..   A#

Gm Dm |Gm |Cm F | A# |
D# | Cm |F | A# |

* | ** |

Gm Dm | Gm |Cm F | A# |คอร์ดเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกลด ฌามา อาร์สยาม

เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกลด ฌามา อาร์สยาม จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงเธอจะใส่ทอง เส้นโตเท่าโซ่รถไฟ จะขี่รถเก๋ง เรือบิน หรือเดินดินไป สวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ ราคาแค่ไหนฉันก็ไม่มอง จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปแล เพราะเธอเคยฝากแผล ให้ไว้จนใจกลัดหนอง จะเป็นคุณหญิง คุณนาย ฉันก็ไม่มอง ถึงอย่างไรเธอก็ยังต้อง ขึ้นชื่อว่าคนสองใจทุกวัน ก่อนอยู่บ้านนา เขาเรียกเธอว่าอีกลอย ไปอยู่กรุงเทพฯ มีผัวนายร้อย เปลี่ยนจากกลอยไปเป็นแรมจันทร์ แรมจันทร์ แรมใจ ดี ดีไป ตัวใคร ตัวมัน ซื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทัน ช้ำช่างมันนึกว่าฝันเลยไป จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงตัวจะหุ้มทอง ไม่มอง ให้โง่ทำไม สักวันเถิดหนา น้ำตาจะนองหน้าใคร เขาไม่แลแล้วคงจะได้ ขึ้นชื่อคุณนายประจำโรงแรม