แค่ชู้

  ศร สินชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่ชู้ ศร สินชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: งัวน้อยเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Em | Am |D | Em |

Em | Am |D | G B |
Em | Am |D B | Em |

แนมEmเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้Gน้ำตาขEmองตัวสำรองมันเจ็บGใจAmของคนถูกซ่อนถูกเก็Dบ.. มันปากบ่ไG Bด้..

เจ็Emบก็ต้องจำใจจำทนGแค่คEmนที่เขาหลงมาเผลอใจGเขAmาจะมองเป็นวัวเป็นควDาย ก็ต้BองอEm | Emดทน

เป็Amนแค่คนผู้มาทีหลัAmง เบิดสิGทธิ์สิได้ขึ้นไปอยู่หEmน้ามีสิทAmธิ์แค่ยอมเป็นลDา เป็นหมาหัวGเน่า..Bเป็นAmได้เพียงแค่มือที่สาAmม เบิดสิทธิ์Gสิไปโวยวายงี่เง่Emเป็Amนได้เพียงไอ้ชู้ไอ้เงDา..ที่เฝ้Bาแต่มองEmเธอ

เป็นได้แค่ชู้C แค่ชู้ของเขDบ่มีG..สิทธิ์เว้Bmา สิทธิ์Emจ่มมีGสิทธิ์แค่ก้Gม..กลืนน้ำBตา..  Bเป็นได้แค่ชู้C แค่ชู้ของเขDา ให้คGนเขาสBmมน้ำหน้Emเป็Amนได้แค่หมDา..ลัB Emกกัด..ไก่..

Em | Am |D | G B |
Em | Am |D B | Em |

แนEmมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้Gน้ำตาEmของตัวสำรองมันหลั่งGมัAmนเจ็บทรมานคือDจั่ง..มีดกรีดGใจ..  B

คิAmดอยากเข้าไปเป็นตัวAmจริงแท้มัGนกะคงเป็นไปบ่ไEmด้คงAmได้แค่บอกตนทำใDจ.. ยินBยอมรัEm | Emบมัน..

** |

เป็Amนได้แค่หD | Dมา..        ลักกัEmดไก่

Em | Am |D B | Em |คอร์ดเพลง แค่ชู้ ศร สินชัย

เนื้อเพลง แค่ชู้ ศร สินชัย แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของตัวสำรองมันเจ็บ ใจของคนถูกซ่อนถูกเก็บ มันปากบ่ได้ เจ็บก็ต้องจำใจจำทน แค่คนที่เขาหลงมาเผลอใจ เขาจะมองเป็นวัวเป็นควาย ก็ต้องอดทน เป็นแค่คนผู้มาทีหลัง เบิดสิทธิ์สิได้ขึ้นไปอยู่หน้า มีสิทธิ์แค่ยอมเป็นลา เป็นหมาหัวเน่า เป็นได้เพียงแค่มือที่สาม เบิดสิทธิ์สิไปโวยวายงี่เง่า เป็นได้เพียงไอ้ชู้ไอ้เงา ที่เฝ้าแต่มองเธอ เป็นได้แค่ชู้ แค่ชู้ของเขา บ่มี สิทธิ์เว้า สิทธิ์จ่ม มีสิทธิ์แค่ก้ม กลืนน้ำตา เป็นได้แค่ชู้ แค่ชู้ของเขา ให้คนเขาสมน้ำหน้า เป็นได้แค่หมา ลักกัด ไก่ แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของตัวสำรองมันหลั่ง มันเจ็บทรมานคือจั่ง มีดกรีดใจ คิดอยากเข้าไปเป็นตัวจริง แท้มันกะคงเป็นไปบ่ได้ คงได้แค่บอกตนทำใจ ยินยอมรับมัน เป็นได้แค่หมา ลักกัดไก่