ผัวเก่า

  ศร สินชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผัวเก่า ศร สินชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: งัวน้อยเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Fm | A#m |D# C | Fm |

A#m D# | G# Fm |A#m C | Fm |

หากว่าเจ้A#mาได้ฟังเพลงนี้D#  หากว่าเจ้G#ายังมีชีวิตFmอยู่อยากให้เจ้A#mาได้ฮับได้ฮู้D#.. อ้ายยังG#คิดถึง..Cหมื่นเหตุผA#mลที่เดินจากมD#า  เสียน้ำตG#าวันเจ้าจากไFmอยากบอกว่A#mาบ่ได้ตั้งใD#จ.. สิถิ่มสิป๋G# Cา..

หากว่าบุA#mญของอ้ายยังมีD#  หากชาตินี้G#ได้พบพ้อFmหน้าอยากกระซิA#mบข้างหูเจ้าว่D#า.. อ้ายยังคือFmเก่า..  Fm

ผัวเก่าคนนี้C#.. นั้D#น.. ทุกวันG#ยังคึดฮอดFmเจ้ายัA#mงคือเก่D#า บ่ทันมีไG# Cผ..ผัวเก่าคนนี้C#.. หนD#า.. ยังอยาG#กหวนมาเคียงใFmกล้ขอโทษอีหลีA#mที่ผิดพลาดไปD# ให้มีน้ำFmตา

หากว่าเจ้A#mาบ่ทันมีไผD#  หากว่าเจ้G#ายังหายใจFmอยู่ให้ตัวเจ้A#mาได้ฮับได้ฮู้D#.. ว่าอ้ายFmขอโทษ

Fm | A#m |D# | G# C |
Fm | A#m |D# | Fm |

* | ** | * |

ขอโทษอีหลีA#mที่ผิดพลาดไปD#..  ให้มีน้ำFm..ตา

A#m C | Fm |คอร์ดเพลง ผัวเก่า ศร สินชัย

เนื้อเพลง ผัวเก่า ศร สินชัย หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้ หากว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ อยากให้เจ้าได้ฮับได้ฮู้ อ้ายยังคิดถึง หมื่นเหตุผลที่เดินจากมา เสียน้ำตาวันเจ้าจากไป อยากบอกว่าบ่ได้ตั้งใจ สิถิ่มสิป๋า หากว่าบุญของอ้ายยังมี หากชาตินี้ได้พบพ้อหน้า อยากกระซิบข้างหูเจ้าว่า อ้ายยังคือเก่า ผัวเก่าคนนี้ นั้น ทุกวันยังคึดฮอดเจ้า ยังคือเก่า บ่ทันมีไผ ผัวเก่าคนนี้ หนา ยังอยากหวนมาเคียงใกล้ ขอโทษอีหลีที่ผิดพลาดไป ให้มีน้ำตา หากว่าเจ้าบ่ทันมีไผ หากว่าเจ้ายังหายใจอยู่ ให้ตัวเจ้าได้ฮับได้ฮู้ ว่าอ้ายขอโทษ ขอโทษอีหลีที่ผิดพลาดไป ให้มีน้ำ ตา