ซูปเปอร์วาเลนไทน์ (เจน นุ่น โบว์)

  ซุปเปอร์วาเลนไทน์   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ SUPER วาเลนไทน์ ( เจน นุ่น โบว์)
สังกัดค่าย: Topline Music

Fm | Fm |A#m | Fm |

Fm | Cm |Cm | Fm |
G# | Fm |G# D# | Fm |

ลัลลั้ลลFmา.. ลัลลัลลั้ลลFmา..A#mา มา มA#mา มา ๆD# ๆ ออกมาเต้Fmลัลลั้ลลFmา.. ลัลลัลลั้ลลFmา..A#mา มา มA#mา มา ๆD# ๆ ออกมาเต้Fm

ซูปเปอร์วาเลนไทFmน์ ซูปเปอร์วาเลนไทFmน์เชิA#mญร่วมใA#mจสนุกD#กันทุก ๆ คFmซูปเปอร์วาเลนไทFmน์ ซูปเปอร์วาเลนไทFmน์เชิA#mญร่วมใA#mจสนุกD#กันทุก ๆ คFm

Fm | Cm |Cm | Fm |

เจนค่G#ะ.. เจนค่G#ะ..หนูชื่อเA#mจน มากับนุ่D#น และก็มากับโบFmว์

นุ่นค่G#ะ.. นุ่นค่G#ะ..หนูชื่อนุ่A#mน มากับเD#จน และก็มากับโบFmว์

โบว์ค่G#ะ.. โบว์ค่G#ะ..หนูชื่อโA#mบว์ มากับนุ่D#น และก็มากับเFmจน

* | ** |

Fm | Cm |Cm | Fm |

มารื่นเริงเทิงใFmจ มาหลงใหลดนตFmรีดีA#mกว่าไปหลงทุกA#mข์อบายมุD#ขมันก็ไม่มีFmได้ ยืดเส้น ยืดสาFmย  ยืดอวัยวFmA#mายุวัฒนA#mะ สุขภาD#พ หน้าตาจะดีFm

ดิ้น ๆ ๆFm .. เต้น ๆ ๆFm ..A#mด้แข็งแรA#mง ไม่เสียตังD#ค์ เต้นได้ฟรี ๆFmเราทุกคFmน..ซูปเปอร์วาเลนไทFmน์A#mอฝากกาA#mย ฝากใจD#พวกเราวันนี้Fm

Fm | Fm A#m |A#m D# | Fm |
Fm | Fm A#m |A#m D# | Fm |

Fm | Fm A#m |A#m D# | Fm |
Fm | Fm A#m |A#m D# | Fm |

* | ** | ** |

Fm | Cm |Cm | Fm |
G# | Fm |G# D# | Fm |คอร์ดเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ SUPER วาเลนไทน์ ( เจน - นุ่น - โบว์)

เนื้อเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ SUPER วาเลนไทน์ ( เจน - นุ่น - โบว์) ลัลลั้ลลา ลัลลัลลั้ลลา มา มา มา มาๆๆ ออกมาเต้น ลัลลั้ลลา ลัลลัลลั้ลลา มา มา มา มาๆๆ ออกมาเต้น ซูปเปอร์วาเลนไทน์ ซูปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกๆคน ซูปเปอร์วาเลนไทน์ ซูปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกๆคน เจนค่ะ เจนค่ะ หนูชื่อเจน มากับนุ่น และก็มากับโบว์ นุ่นค่ะ นุ่นค่ะ หนูชื่อนุ่น มากับเจน และก็มากับโบว์ โบว์ค่ะ โบว์ค่ะ หนูชื่อโบว์ มากับนุ่น และก็มากับเจน มารื่นเริงเทิงใจ มาหลงใหลดนตรี ดีกว่าไปหลงทุกข์อบายมุขมันก็ไม่มี ได้ ยืดเส้น ยืดสาย ยืดอวัยวะ อายุวัฒนะ สุขภาพ หน้าตาจะดี ดิ้นๆๆ เต้นๆๆ ได้แข็งแรง ไม่เสียตังค์ เต้นได้ฟรีๆเราทุกคน ซูปเปอร์วาเลนไทน์ ขอฝากกาย ฝากใจพวกเราวันนี้