ตะกอนความคิดถึง

  โกไข่   นายสน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตะกอนความคิดถึง โกไข่กับนายสน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิติ ลิ้มเจริญเรียบเรียง: จุมพล ทองตันสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am Em | G Em |
Am A | D |

เสียงลมละเมAmอ.. ก็เหมือนเสียงเธอพูดจEmดวงดาวบนฟ้Amา.. ก็เหมือDนดวงตาของเธGได้กลิ่นดอกไAmม้ก็เหมือนน้ำหอDม..ที่เธGอชอบใช้เสมEmยังพร่ำAm ยังเพ้อ ถึงเธอCไม่เคยเปลี่ยนไปD..

ทั้ง ๆ ที่รู้B7.. ว่าเธอไม่เคยรู้หรEmอกไม่กล้าจะบอCก..ว่ารักDเธอมากแค่ไหGในเมื่อเธEmอกับฉัBmน.. ต่างกัB7นมากมาEmไม่มีAmอะไรที่ฉัAนคู่ควรกับเธD | Dอ...

แต่ควDามคิCด..ถึGงมันตกตะกอนในหัวใจไม่ว่านาEmนยังไงก็ยังคิดถึงเธอยังรัCก ยังรอเธอ แม้เธAmอคือความว่างเปDล่าถ้าความคิดถึGงมันเป็นก้อนกรวดคงมากมายเอามากองEmกันไว้คงกลายเป็นภูเขามั่นคงCและยืนยาว เป็นพยาAmนว่าใครเขDา..เฝ้ารัก(G)เธอ

C | Bm A | D |

เห็นคนสองคAmน..จับมือเดินเคียงข้างกัEmก็เพ้อนึกว่าฉัAmน..ควงแขDนเธอเดินเสมGเห็นผัดลูกตAmอที่เธอชอบกิDอยากซื้GอเอาไปฝากเธEmแต่ก็รู้Amว่าเธอก็คCงจะไม่สนใจD

* | ** |

C | Bm Em |Am A | D |

** |

เป็นพยาAmนว่าใครเขDา..เฝ้ารักGเธอ.....คอร์ดเพลง ตะกอนความคิดถึง โกไข่กับนายสน

เนื้อเพลง ตะกอนความคิดถึง โกไข่กับนายสน เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูดจา ดวงดาวบนฟ้า ก็เหมือนดวงตาของเธอ ได้กลิ่นดอกไม้ก็เหมือนน้ำหอม ที่เธอชอบใช้เสมอ ยังพร่ำ ยังเพ้อ ถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไป ทั้งๆที่รู้ ว่าเธอไม่เคยรู้หรอก ไม่กล้าจะบอก ว่ารักเธอมากแค่ไหน ในเมื่อเธอกับฉัน ต่างกันมากมาย ไม่มีอะไรที่ฉันคู่ควรกับเธอ แต่ความคิด ถึงมันตกตะกอนในหัวใจ ไม่ว่านานยังไงก็ยังคิดถึงเธอ ยังรัก ยังรอเธอ แม้เธอคือความว่างเปล่า ถ้าความคิดถึงมันเป็นก้อนกรวดคงมากมาย เอามากองกันไว้คงกลายเป็นภูเขา มั่นคงและยืนยาว เป็นพยานว่าใครเขา เฝ้ารักเธอ เห็นคนสองคน จับมือเดินเคียงข้างกัน ก็เพ้อนึกว่าฉัน ควงแขนเธอเดินเสมอ เห็นผัดลูกตอที่เธอชอบกิน อยากซื้อเอาไปฝากเธอ แต่ก็รู้ว่าเธอก็คงจะไม่สนใจ เป็นพยานว่าใครเขา เฝ้ารักเธอ