ดอกหญ้าละเมอ

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกหญ้าละเมอ ต่าย อรทัย
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am | Am |G | Am |

Am | Am |G | Am |G | Am |

น้Amองต้องบอกใจยังไงดี  ว่านี่GคือฮักหรือAmบ่อ้ายตั๋Cวให้คึดฮอดบ่หนDmอ  หากบ่ฮัGก บ่ต้องสงสAmาร

เฝ้ารอพี่Gที่นครพนAmม  คนเอ่ยคาFรม..สัญญGาหน้าฮ้Cานหากอ้าDmยตั้งใจลืมกันคงต้องโดยสาGรรถไฟสายน้ำAmตา

สาAmวกรรมกรแก้มแดงกลัวเสียใจแฮGง เพราะกำแพงปริญAmญามื้อใด๋Cสิคึดฮอดเกาะว่Dmได้แต่ก้มหน้Gาท่องคำว่าทำใAm

ของฝากเตรียมให้G ไหมแท้ที่แม่ทAmอ้ายโอเคเนFาะ ข้อควาGมถามCไถ่ฮู้บ่Dm หน้าจอรอสาย.. รออ้าGย เติมฮัก เติมAmแฮง

Am | Am |G | Am |

Fmaj7 | C |E | Am |

Am | Am |G | Am |

อยู่ไสหนAmอ.. เจ้าขอGงคำว่าคิดฮอAmขอใจกันหนาวมากอDmเพิ่งมาจากดิFน..ที่ใกล้สิ้นCแรง

อยู่ไสหนAmอ.. โอ้คGนในความคิดฮอC Amคนที่ใจฮักตลDmอดคิดฮอดเสมGอ อย่าเผลอเปลี่ยนแปAmลง

ยังสบายดีบ่อ้Cาย  คูณดอกสุดท้าGย ใกล้ลาหน้าแล้DmโทรหAmาแหน่เด้ออย่าแกล้Cง..ผู้สาวตำแหน่Gง..แก้มแดงแรAmงใจ

น้อAmงต้องบอกใจยังไงดีหากวันพรุ่งนี้G..เป็นวันที่บ่มีอ้Amายขอสิทธิ์Cแค่ร้องไห้ได้ไหDmแค่เก็บอ้ายไว้Gให้อยู่ในใจเสมAm

ผู้สาวโรงงาGน ที่บ้านทำนาคงเAmข็ดพ้อกันในเฟFซฯ ก็กดไลค์ให้Gแหน่เด้Cผู้หญิงคนหนึ่Dmงคิดถึงอ้ายเสมอที่เฝ้าละเมGอ ก็เพราะย้านอ้ายบ่ฮัAmที่เฝ้าละเมGอ ก็เพราะย้านอ้Emาย..บ่ฮัAm

Am | Am |G | Am |Am |ฟังเพลง - ดอกหญ้าละเมอ ต่าย อรทัย - YouTube

เนื้อเพลง ดอกหญ้าละเมอ ต่าย อรทัย น้องต้องบอกใจยังไงดี ว่านี่คือฮักหรือบ่ อ้ายตั๋วให้คึดฮอดบ่หนอ หากบ่ฮัก บ่ต้องสงสาร เฝ้ารอพี่ที่นครพนม คนเอ่ยคารม สัญญาหน้าฮ้าน หากอ้ายตั้งใจลืมกัน คงต้องโดยสารรถไฟสายน้ำตา สาวกรรมกรแก้มแดง กลัวเสียใจแฮง เพราะกำแพงปริญญา มื้อใด๋สิคึดฮอดเกาะว่า ได้แต่ก้มหน้าท่องคำว่าทำใจ ของฝากเตรียมให้ ไหมแท้ที่แม่ทอ อ้ายโอเคเนาะ ข้อความถามไถ่ ฮู้บ่ หน้าจอรอสาย รออ้าย เติมฮัก เติมแฮง อยู่ไสหนอ เจ้าของคำว่าคิดฮอด ขอใจกันหนาวมากอด เพิ่งมาจากดิน ที่ใกล้สิ้นแรง อยู่ไสหนอ โอ้คนในความคิดฮอด คนที่ใจฮักตลอด คิดฮอดเสมอ อย่าเผลอเปลี่ยนแปลง ยังสบายดีบ่อ้าย คูณดอกสุดท้าย ใกล้ลาหน้าแล้ง โทรหาแหน่เด้ออย่าแกล้ง ผู้สาวตำแหน่ง แก้มแดงแรงใจ น้องต้องบอกใจยังไงดี หากวันพรุ่งนี้ เป็นวันที่บ่มีอ้าย ขอสิทธิ์แค่ร้องไห้ได้ไหม แค่เก็บอ้ายไว้ให้อยู่ในใจเสมอ ผู้สาวโรงงาน ที่บ้านทำนาคงเข็ด พ้อกันในเฟซฯ ก็กดไลค์ให้แหน่เด้อ ผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้ายเสมอ ที่เฝ้าละเมอ ก็เพราะย้านอ้ายบ่ฮัก ที่เฝ้าละเมอ ก็เพราะย้านอ้าย บ่ฮัก