เสียงกอรีถิ่นดาหลา

  ธีเดช ทองอภิชาติ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธีเดช ทองอภิชาติเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิดติดต่องานแสดง: 0892896387

Am | Em |F | G |

ใครCเล่าเจ็บ ใครEmเล่าแพ้  ก็ใครAmบ้าง..ล้มตาEmผืนดิAmนถิ่นนี้..เป็นผืนEmสุดท้าย..ที่เรFาพักกายอาศัGย..

ผืนCสุดท้าย..ที่ปลายEmด้ามขวานให้หลาAmนลูกเราพักกาEmเสียงปืนAmระงม ผู้คนEmล้มตายดอกใบFดาหลาร่วงโรGย..

ถิ่นนี้Amยังมี..ยินเสียEmงกอรี นี่ไงFแหละถิ่นด้ามขวCานบัดนี้Amมันกลายไปเป็นEmตำนานเพราะด้ามขวาFนมันมีแต่เสียงปืGน..

เสียงปืนเหม็Cด ลมหายใจสิ้Amเลือดหลั่งริFนชโลมกายGพุทธและมุCสลิมผู้กล้Amา เราต่างมีFบิดาเดียวกัG

เรียน ป.1C หรือ เรียนปอเนาAmเราต่างคFน ต่างมีที่มGหยุดเสียงปืCนด้วยใจศรัทธAmหยุดน้ำตาด้FวยเสียงกอรีG

ผู้ทุกข์ทCน สิบ หมื่น แสน ล้าAmยังต้องกาFรยินเสียงกอGรีให้ดาหลาCหลบมาอีกทีAmเสียงกอF Gรี..      ให้หลบมC

Am | Em |F | G |

F G | C G/B Am |F G | G |

* | ** | *** | **** |

F Fm |

ให้กลบมCา..คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา ธีเดช ทองอภิชาติ ใครเล่าเจ็บ ใครเล่าแพ้ ก็ใครบ้าง ล้มตาย ผืนดินถิ่นนี้ เป็นผืนสุดท้าย ที่เราพักกายอาศัย ผืนสุดท้าย ที่ปลายด้ามขวาน ให้หลานลูกเราพักกาย เสียงปืนระงม ผู้คนล้มตาย ดอกใบดาหลาร่วงโรย ถิ่นนี้ยังมี ยินเสียงกอรี นี่ไงแหละถิ่นด้ามขวาน บัดนี้มันกลายไปเป็นตำนาน เพราะด้ามขวานมันมีแต่เสียงปืน เสียงปืนเหม็ด ลมหายใจสิ้น เลือดหลั่งรินชโลมกายา พุทธและมุสลิมผู้กล้า เราต่างมีบิดาเดียวกัน เรียน ป 1 หรือ เรียนปอเนาะ เราต่างคน ต่างมีที่มา หยุดเสียงปืนด้วยใจศรัทธา หยุดน้ำตาด้วยเสียงกอรี ผู้ทุกข์ทน สิบ หมื่น แสน ล้าน ยังต้องการยินเสียงกอรี ให้ดาหลาหลบมาอีกที เสียงกอรี ให้หลบมา ให้กลบมา