สมคำร่ำลือ

 เท่ห์ อุเทน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สมคำร่ำลือ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

Cm | A# | A#maj7 D7 |

Gm A# | F Cm |
Gm A# | F |

ก็เธอเป็นA#จริง  ๆ  ดั่งคำ.. ที่เธอทำGmจนใครกล่าวขานเธอA#เป็นคนผล่าผลาญ  ใช้น้ำตาCmลฆ่าใครหลายคFใคD#รได้มองสบตFา  โดนD#คล้ายดังต้องมนA#ต์ปั่นป่วGmนให้ใจวกวD#นอยู่ในภวัFงค์

เธอมาใช้A#คารมอ่อนหวานหลอกลวงฉันGmให้มีความหวังใครA#เคยเตือนกี่ครั้ง ฉันไม่ฟัCmงก็เจอเข้าตัFภาD#ยนอกเธอน่ารัFก  ภายD#ในเธอน่ากลัA#อยากเฟิร์D#มไปเลยให้ชัวFร์ว่าเธอร้ายA#จริง  F

ใจA#แสนดำดั่งคำGmร่ำลือชูD#สองมือ นับถือFจริง  ๆลวDmงล่อใครต่อใคGmรไปทิ้ง  รักCmไม่จริงสักราFใครA#ได้เจอเธอเคลีGmยเคล้าคลอรอD# ๆ ๆ ต่อแถวFกันตายใคDmรหลงลมแม่คนGmใจร้าย  ช้ำCmใจตาFยอย่างเดีA#ยว

A# Amaj7 D | Gm GmM7 | F |

A# | Gm |A# | Cm F |
D# F | D# A# |Gm D# | F |

* | ** |

Gm A# | F Cm |
Gm A# | F |คอร์ดเพลง สมคำร่ำลือ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

เนื้อเพลง สมคำร่ำลือ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ก็เธอเป็นจริงๆ ดั่งคำ ที่เธอทำจนใครกล่าวขาน เธอเป็นคนผล่าผลาญ ใช้น้ำตาลฆ่าใครหลายคน ใครได้มองสบตา โดนคล้ายดังต้องมนต์ ปั่นป่วนให้ใจวกวนอยู่ในภวังค์ เธอมาใช้คารมอ่อนหวาน หลอกลวงฉันให้มีความหวัง ใครเคยเตือนกี่ครั้ง ฉันไม่ฟังก็เจอเข้าตัว ภายนอกเธอน่ารัก ภายในเธอน่ากลัว อยากเฟิร์มไปเลยให้ชัวร์ว่าเธอร้ายจริง ใจแสนดำดั่งคำร่ำลือ ชูสองมือ นับถือจริงๆลวงล่อใครต่อใครไปทิ้ง รักไม่จริงสักราย ใครได้เจอเธอเคลียเคล้าคลอ รอๆๆ ต่อแถวกันตาย ใครหลงลมแม่คนใจร้าย ช้ำใจตายอย่างเดียว