รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์

  ธาดา   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ ธาดา (Thada)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฏิพล ประกอบการดนตรี: พัชรพล นามไพร, เตชินท์ อินทรชิตติดต่องานแสดง: 0866458367

G D/F# | C D |
G D/F# | C D |

เหGตุ.. ใดD/F#.. ความเชื่Cอที่มีของใคDทำให้การรอคGน..สักคนD/F#หนึ่ง.. มีCความหมDายแต่ก่อนที่เธGอจะมาฉันคD/F#งจะลาลับไปC..แสนไกDล..ถ้าหากฉันมีGเวลามากพD/F#อจะเขียนทุกอย่Cาง..ให้เธD

A7อ.. เธอจะรอCไหมจะเขียA7นลงไป..ให้เธDอ..

เก็GบเอาไD/F#ว้ เผื่อเธCอต้องการ  Dก่Gอน..จะสD/F#าย.. เมื่อเรCาไกลห่าง  Dเก็Gบเอาไว้D/F#..ได้ไหCม     DฉันA7ฝากไว้ ความรู้สึCกนี้แต่เก็บเอาไว้A7ทุกที..ที่คิดDถึง.. เธอ

G D/F# | C D |
G D/F# | C D |
G D/F# | C D |
G D/F# | C D |

ถึA7งแม้เธอ.. ไม่รับCรู้ความลับA7ข้างใน..ใจDฉัน..

* |

G D/F# | C D |
G D/F# | C D |
G D/F# | C D |
G D/F# | C D |

* |

G D/F# | C D | ( x4 )ฟังเพลง - รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ ธาดา Thada - YouTube

เนื้อเพลง รอแบบ 300% ในระยะทาง 300 กว่าไมล์ ธาดา (Thada) เหตุ ใด ความเชื่อที่มีของใคร ทำให้การรอคน สักคนหนึ่ง มีความหมาย แต่ก่อนที่เธอจะมาฉันคงจะลาลับไป แสนไกล ถ้าหากฉันมีเวลามากพอจะเขียนทุกอย่าง ให้เธอ รอ เธอจะรอไหม จะเขียนลงไป ให้เธอ เก็บเอาไว้ เผื่อเธอต้องการ ก่อน จะสาย เมื่อเราไกลห่าง เก็บเอาไว้ ได้ไหม ฉันฝากไว้ ความรู้สึกนี้ แต่เก็บเอาไว้ทุกที ที่คิดถึง เธอ ถึงแม้เธอ ไม่รับรู้ ความลับข้างใน ใจฉัน