มอเตอร์ไซค์ทำหล่น

  ไท ธนาวุฒิ   ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร คำเจริญ

E G#m | C#m |
E G#m | C#m |

แฟนของใคEร มอเตอร์ไซG#mค์ทำหล่C#mหน้ามEลสวยG#mสะดุดตC#mป่านฉะนี้F#ก็ไม่มีใครมC#mา..ตามหEา..เธอเลยซักคB

แฟนของใคEร มอเตอร์ไซG#mค์ทำร่วC#mพุ่มพวEง ผิวบG#mาง คางมC#mเจ็บตรงไหF#น ปวดตรงไหนมากล้C#mหน้ามEน แล้วพี่จะฝG#mนยาทC#m

โอAยโฉมงาC#mถ้าใครไม่ตาAม ก็โง่Bเป็นบ้Eแม้นว่าใคF#mรไม่ปรารถนา จะรีบคว้Bาน้องมาเชยชื่B

แฟนของใคEร มอเตอร์ไซG#mค์คิดสั้C#mข้ามวัEน ห้ามทวG#mงเอาคืC#mหากวันนี้F# ถ้าไม่มี โจทก์ยื่C#mข้ามคืEน แล้วผมจะตีG#mทะเบียC#m

E G#m | C#m |E G#m | C#m |
F# | C#m |E G#m | C#m |

* | ** | *** | *** |

แฟนของใคEร มอเตอร์ไซG#mค์ทำC#m | E G#m | C#mหล่น..

แฟนของใคEร มอเตอร์ไซG#mค์ทำC#m | E G#m | C#mร่วง..

E G#m | C#m | ( x8 )คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น ไท ธนาวุฒิ แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำหล่น หน้ามลสวยสะดุดตา ป่านฉะนี้ก็ไม่มีใครมา ตามหา เธอเลยซักคน แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำร่วง พุ่มพวง ผิวบาง คางมน เจ็บตรงไหน ปวดตรงไหนมากล้น หน้ามน แล้วพี่จะฝนยาทา โอยโฉมงาม ถ้าใครไม่ตาม ก็โง่เป็นบ้า แม้นว่าใครไม่ปรารถนา จะรีบคว้าน้องมาเชยชื่น แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์คิดสั้น ข้ามวัน ห้ามทวงเอาคืน หากวันนี้ ถ้าไม่มี โจทก์ยื่น ข้ามคืน แล้วผมจะตีทะเบียน แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำหล่น แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำร่วง