สองรัฐบาล

 ตั๊กแตน ชลดา ลูกทุ่ง คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สองรัฐบาล ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: กี้ อภิพัฒน์, ศิลาแลง สตูดิโอโปรดิวเซอร์: ศิลาแลง อาจสาลีติดต่องานแสดง: 0890185555

C Am | F G |
C Em | Am F | G C | G |

ตื่นทุกเช้Cา ทุกเช้า ทุกเช้า ที่ห้องเก่า ๆAm เหงา ๆ ..เตียงที่นอCนก็มีแค่เรามองซ้าย มองขAmวา ไม่เคยมีใคร

แปรงสีฟัGนก็มีอยู่อันเดียวก็เพราะไม่รู้Cจะซื้อเผื่อใคEmเวฟข้าวกล่Fองผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาGว แล้วไปทำงCาน

ชีวิตFมันก็มาอย่างนี้ มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไปอย่างนี้อยู่ทุกวัCอยู่ไหFนกันนะใครคนนั้นหรือเป็นแค่ความฝันตลอดไC Gป..

ฉันเฝ้าCจัดเตรียมหัวใEmมีชีวิตอAmยู่..เพื่อรอเธCอ.. เธGอที่ไม่รู้อยู่ไหนดาวดวงนี้Cมีคนพันล้าEmสบตาคนเดินผ่าAmน ผ่านมา ผ่านไCเผื่อGจะเป็นเธอที่ใช่        G#dimผ่านมAmาสองรัฐบาCความรักของฉัGนก็ยังไม่เคยได้ใC Gช้..

C Am | G C |
F Em | Dm Em F | G |

กลับถึงห้อCงค่ำนี้ ค่ำนี้..นอนจ้องทีวีเAmหมือนเก่า..เข้าเฟซบุ๊Cค ลองโพสต์ว่าเหงาก็ได้ไลค์มAmาไม่ถึงสิบไลค์

ไลน์ไปชวGนเพื่อนมันก็ไม่มามันไปกับแฟCน มันไม่สนใEmแค่เหงาอยู่Fแบบเมื่อวานแล้วก็วันนี้G พรุ่งนี้ก็เหCงา

* | ** | ** |

C Em | Am Fm |C |คอร์ดเพลง สองรัฐบาล ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง สองรัฐบาล ตั๊กแตน ชลดา ตื่นทุกเช้า ทุกเช้า ทุกเช้า ที่ห้องเก่าๆเหงาๆ เตียงที่นอนก็มีแค่เรา มองซ้าย มองขวา ไม่เคยมีใคร แปรงสีฟันก็มีอยู่อันเดียว ก็เพราะไม่รู้จะซื้อเผื่อใคร เวฟข้าวกล่อง ผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาว แล้วไปทำงาน ชีวิตมันก็มาอย่างนี้ มันก็เป็นอย่างนี้ มันก็ไปอย่างนี้อยู่ทุกวัน อยู่ไหนกันนะใครคนนั้น หรือเป็นแค่ความฝันตลอดไป ฉันเฝ้าจัดเตรียมหัวใจ มีชีวิตอยู่ เพื่อรอเธอ เธอที่ไม่รู้อยู่ไหน ดาวดวงนี้มีคนพันล้าน สบตาคนเดินผ่าน ผ่านมา ผ่านไป เผื่อจะเป็นเธอที่ใช่ ผ่านมาสองรัฐบาล ความรักของฉันก็ยังไม่เคยได้ใช้ กลับถึงห้องค่ำนี้ ค่ำนี้ นอนจ้องทีวีเหมือนเก่า เข้าเฟซบุ๊ค ลองโพสต์ว่าเหงา ก็ได้ไลค์มาไม่ถึงสิบไลค์ ไลน์ไปชวนเพื่อนมันก็ไม่มา มันไปกับแฟน มันไม่สนใจ แค่เหงาอยู่แบบเมื่อวานแล้วก็วันนี้ พรุ่งนี้ก็เหงา