คนรักนอกสมรส

  ตั๊กแตน ชลดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนรักนอกสมรส ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: กี้ อภิพัฒน์โปรดิวเซอร์: ศิลาแลง อาจสาลีติดต่องานแสดง: 0890185555

Dm | C |A# | C |

Dm | C |A# | C | Dm |

ถึงตอDmนที่เธอเลือกแต่ง เธอก็Fเลือกแต่งกับเขAmจัดงานDmใหญ่โตไม่เบA#า เชิดชูเขCาเป็นภรรยFส่วนฉัCนที่เธอเลือกDmเก็บ ถูกทิ้Cงให้อยู่กับน้ำตFเฟซบุ๊คไลฟ์Dmงานแต่งขึ้นมCา ฉันเกืA#อบจะฆ่CาตัวตาF

ก็รัA#กเธอจนหมดใAmจ ผ่านจุGmดจะเลี้ยวกลับไหCถูกรัA#กเธอมัดติดไAmว้..กับต้นงิ้Gmวที่หนามยาว C | Cๆ ..

คนFรักนอกสมรส มีประโยDmชน์แค่ยามเธอเหงาตอนCเธอมีคนนั้น คนอย่างฉัCน..เธอไม่เอFคนFรักนอกสมรDmส ถูกเธอซ่อนไวัCในห้องแอบเช่Dmล่ามฉันไA#ว้บำบัดความเหGmงาด้วยคำว่ารัA#กมักง่าCยของFเธอ..

ปลดปล่อDmยฉันไปเสียเถอะ เมื่อเธFอเลือกอยู่กับเขAmปล่อยฉันDmออกจากหลืบเงA#คำสัญญาCหลอกลวงเพ้อเจ้Fไม่อยากอยู่Cเป็นคอลเล็คชั่Dmเมียน้Cอย เมียเก็บของเธFไม่อยากตื่DmนทุกวันมาเจCอ..เขากับเธA#อกระทืCบหัวFใจ

* | ** |

F | Dm |C | A# C Dm |
F | Dm |A# C Dm C/E | F |

** |

A# | Am |Gm C | F |คอร์ดเพลง คนรักนอกสมรส ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง คนรักนอกสมรส ตั๊กแตน ชลดา ถึงตอนที่เธอเลือกแต่ง เธอก็เลือกแต่งกับเขา จัดงานใหญ่โตไม่เบา เชิดชูเขาเป็นภรรยา ส่วนฉันที่เธอเลือกเก็บ ถูกทิ้งให้อยู่กับน้ำตา เฟซบุ๊คไลฟ์งานแต่งขึ้นมา ฉันเกือบจะฆ่าตัวตาย ก็รักเธอจนหมดใจ ผ่านจุดจะเลี้ยวกลับไหว ถูกรักเธอมัดติดไว้ กับต้นงิ้วที่หนามยาวๆ คนรักนอกสมรส มีประโยชน์แค่ยามเธอเหงา ตอนเธอมีคนนั้น คนอย่างฉัน เธอไม่เอา คนรักนอกสมรส ถูกเธอซ่อนไวัในห้องแอบเช่า ล่ามฉันไว้บำบัดความเหงา ด้วยคำว่ารักมักง่ายของเธอ ปลดปล่อยฉันไปเสียเถอะ เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ปล่อยฉันออกจากหลืบเงา คำสัญญาหลอกลวงเพ้อเจ้อ ไม่อยากอยู่เป็นคอลเล็คชั่น เมียน้อย เมียเก็บของเธอ ไม่อยากตื่นทุกวันมาเจอ เขากับเธอกระทืบหัวใจ