เจียนตาย

  วุฒิ ป่าบอน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจียนตาย วุฒิ ป่าบอน

Cm | G# |A# | Cm |
Cm | G# |A# | Cm |

แม้Cmไม่มีโอกาสให้ฉันได้เริ่มG#ใหม่แม้A#จะตกอยู่ใน..สถานกาCmรณ์ต้องยอมรับแม้Cmต้องเจ็บเจียนตาย..กับการจากไปG#ไม่หวนคืนกลับแต่คำA#ว่าสุดที่รัก..ของฉัCmนมีแค่เธอ

โชG#คชะตามาพราA#กเธอไปทิ้งให้ฉัGmนอยู่กับความทCmรมานอีกนานG#ไหม..ที่ฉันA#ต้องเจ็บ ต้องทนD#อยู่อย่างนี้คิดG#ถึงเธอเหลือเกิA#นรู้ไหม  ใGmช้ชีวิตอยู่ทุกCmวันนี้ได้เพรG#าะ..ความรู้สึกA#ดี ๆ ที่เคยD#มีให้กัน   A#

ทำไมฉันไม่G#ตายก่อนเธA#ทำไมเธอมาGmจากไปก่อนCmฉันทำไมG#เราไม่อยู่รักA#กันเหมือนคู่รักD#คู่อื่นเขาทำใจG#ยอมรับกับการจA#ากลา..ที่ไม่มีGm เหลือเพียงแค่Cmเงารู้ไหG#ม..ว่าฉันA#ทรมานเจียนตาD#

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |
G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |

* | ** |

 Cm  ถ้าย้อนเวลากลับไปได้  A# จะดูแลเธอเป็นอย่างดี Cm  แต่ความเป็นจริงในวันนี้   A# ไม่อาจย้อนคืนให้มีเธอ Cm  ทุกสิ่งมันอยู่ที่ตัวเรา  A# จะหนัก จะเบา ล้วนต้องเจอ Cm  ความรักมันสวยงานเสมอ A#  แต่การที่ฉันไม่มีเธG#อ..อยู่ในวันนี้A# ฉันทรมD# | A#าน..

** |

ทำใจG#ยอมรับกับการจA#ากลา..ที่ไม่มีGm เหลือเพียงแค่Cmเงารู้ไหG#ม..ว่าฉันทA#รมานเจียนตายD#รู้ไหG#ม..ว่าฉันทA#รมาน.. เจียนตาD#ย..คอร์ดเพลง เจียนตาย วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง เจียนตาย วุฒิ ป่าบอน แม้ไม่มีโอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่ แม้จะตกอยู่ใน สถานการณ์ต้องยอมรับ แม้ต้องเจ็บเจียนตาย กับการจากไปไม่หวนคืนกลับ แต่คำว่าสุดที่รัก ของฉันมีแค่เธอ โชคชะตามาพรากเธอไป ทิ้งให้ฉันอยู่กับความทรมาน อีกนานไหม ที่ฉันต้องเจ็บ ต้องทนอยู่อย่างนี้ คิดถึงเธอเหลือเกินรู้ไหม ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ได้เพราะ ความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กัน ทำไมฉันไม่ตายก่อนเธอ ทำไมเธอมาจากไปก่อนฉัน ทำไมเราไม่อยู่รักกันเหมือนคู่รักคู่อื่นเขา ทำใจยอมรับกับการจากลา ที่ไม่มี เหลือเพียงแค่เงา รู้ไหม ว่าฉันทรมานเจียนตาย ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลเธอเป็นอย่างดี แต่ความเป็นจริงในวันนี้ ไม่อาจย้อนคืนให้มีเธอ ทุกสิ่งมันอยู่ที่ตัวเรา จะหนัก จะเบา ล้วนต้องเจอ ความรักมันสวยงานเสมอ แต่การที่ฉันไม่มีเธอ อยู่ในวันนี้ ฉันทรมาน ทำใจยอมรับกับการจากลา ที่ไม่มี เหลือเพียงแค่เงา รู้ไหม ว่าฉันทรมานเจียนตาย รู้ไหม ว่าฉันทรมาน เจียนตาย