คนตาย

  Youngohm   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนตาย YOUNGOHM ยังโอม
เนื้อร้อง/ทำนอง: YOUNGOHMโปรดิวเซอร์: Gamer Vaderติดต่องานแสดง: 0636359923

F#m A | C#m B |
F#m A | C#m B |

Real stick with ReF#malแต่ว่า Fake stick with FaAkeอย่าปีนขึ้นมาบนเกลีC#mยวถ้ามึงไม่ใช่เพื่อน Already DeaBddมึงรู้เวลาที่พวกกูมF#mา A.D. We try to be the beAstพวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใคC#mแต่ทำไมพวกเฮี่ยแม่ง tryna hatBe

** |

Yeah, We live and we die for the faF#mmilyถ้าเงินมันเหลือกูทำ chAarityใช้ชีวิตยิ่งกว่า faC#mntasyReady to shoot all my eBnemiesให้มันหลอนตอนได้ยิน my mF#melodyไม่สามารถลบมันออกไปจาก mAemoryนี่ YOUNGOHM นะไม่ใช่ KeC#mhlaniตัวกูตายแต่ความคิดอยู่เป็น leBgacy

YB is myF#m g เจอ YG ไม่ได้ตาAยดีบอก Diamond เช็ค DC#mMบอกเธอไม่ต้องทัก ถ้าเธอมีBเมนYeah A.D. we gaF#mng, BKK we ganAg yeahRespect my gaC#mngPlease don't fuck with my mBan

กูไม่อยากจ้องร้ายกับใคF#mถ้าจะมากวนตีนแนะนำให้เดินกลับไปAถ้ายังพูดไม่ค่อยจะฟังมึงก็ต้องเห็นกับตC#mมึงมีเท่าไหร่ มึงจัดมBแต่กูไม่ละทิ้งศรัทธF#mา แร็ปกูเป็นปรัชญAกูหวังให้ประเทศไทยเปลี่ยนไC#mเอาประชาธิปไตยกูกลับมBา oh yeah..

 F#m  ขอแค่ครอบครัวกูอยู่Aสบาย.. C#m  เพื่อนพ้องน้องพี่กูอยู่Bสบาย.. F#m  สำคัญอะไรถ้าเกิดAกูตาย.. C#m  นี่แหละทำให้กูยังมีBความหมาย..

** | ** |

กูรู้ว่าพวกมึงชอF#mบเวลากูโดนด่Aแต่จะให้วัดกันสักกี่รอC#mบ คนก็ชอบ yongohm กว่Bไอคนที่มึงว่า Real ยังเคF#mยมาขอกูถ่ายรูAขนาดหัวหน้ามึงยังไม่อยาC#mกสู้พวกตัวกระจอBกกูไล่ไปอยู่นู้น

และคนในแกF#mงค์กูก็รู้กันดี แค่มองตากันAเขาก็รู้ทันทีไอคนข้างนอC#mกที่ไม่รู้อะไรกูก็ไม่เข้าใจBว่ามึงจะพูดทำไมทำไมอ่F#mะ?  ถ้าไม่รู้Aจะพูดทำไมอ่ะ    C#mYeah กูอยากจะรู้Bมึงเป็นอะไรอ่ะ?

 F#m  ถ้าจะให้พูดAจริง ๆ เงินกูมีมากแล้ว C#m  แต่กูยังหยุดตอนนี้ไม่ได้B เพราะยังมีชาวแกงค์ F#m  ถ้าเกิดเพื่อนพ้องAน้องพี่กูยังไม่รวย C#m  ใครที่เข้ามาขวBาง กูให้ ข่วย ข่วย ข่วย!

 F#m  พวกกูแกงค์ไม่ใช่ค่าย Aพวกกูทิ้งกันไม่ได้   ไอพวกที่หมC#mดผลประโยชน์แล้วก็ทิ้งกันไป   เจอพวกBเฮี่ยนี่กูไม่ไหว้   สิบF#mทิศกูไม่พ่าย  Aล้ม A.D. มันไม่ง่าย   พวกกูผ่านเรื่อC#mงที่แย่ที่สุดเหมือนกับตายไปแล้ว B  พวกมึงเลยฆ่าแกงค์กูไม่ได้

* | ** |

Real stick with ReF#malแต่ว่า Fake stick with FaAkeอย่าปีนขึ้นมาบนเกลีC#mยวถ้ามึงไม่ใช่เพื่อน Already DeaBddมึงรู้เวลาที่พวกกูมF#mา A.D. We try to be the beAstกูนั่งนับตังค์แล้วก็พันกัญชC#mขณะพวกพวกเฮี่ยแม่ง tryna hatBe

F#m A | C#m B | ( x2 )คอร์ดเพลง คนตาย YOUNGOHM ยังโอม

เนื้อเพลง คนตาย YOUNGOHM ยังโอม Real stick with Real แต่ว่า Fake stick with Fake อย่าปีนขึ้นมาบนเกลียว ถ้ามึงไม่ใช่เพื่อน Already Deadd มึงรู้เวลาที่พวกกูมา A D We try to be the best พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใคร แต่ทำไมพวกเฮี่ยแม่ง tryna hate Yeah, We live and we die for the family ถ้าเงินมันเหลือกูทำ charity ใช้ชีวิตยิ่งกว่า fantasy Ready to shoot all my enemies ให้มันหลอนตอนได้ยิน my melody ไม่สามารถลบมันออกไปจาก memory นี่ YOUNGOHM นะไม่ใช่ Kehlani ตัวกูตายแต่ความคิดอยู่เป็น legacy YB is my g เจอ YG ไม่ได้ตายดี บอก Diamond เช็ค DM บอกเธอไม่ต้องทัก ถ้าเธอมีเมน Yeah A D we gang, BKK we gang yeah Respect my gang Please don't fuck with my man กูไม่อยากจ้องร้ายกับใคร ถ้าจะมากวนตีนแนะนำให้เดินกลับไป ถ้ายังพูดไม่ค่อยจะฟังมึงก็ต้องเห็นกับตา มึงมีเท่าไหร่ มึงจัดมา แต่กูไม่ละทิ้งศรัทธา แร็ปกูเป็นปรัชญา กูหวังให้ประเทศไทยเปลี่ยนไป เอาประชาธิปไตยกูกลับมา oh yeah ขอแค่ครอบครัวกูอยู่สบาย เพื่อนพ้องน้องพี่กูอยู่สบาย สำคัญอะไรถ้าเกิดกูตาย นี่แหละทำให้กูยังมีความหมาย กูรู้ว่าพวกมึงชอบเวลากูโดนด่า แต่จะให้วัดกันสักกี่รอบ คนก็ชอบ yongohm กว่า ไอคนที่มึงว่า Real ยังเคยมาขอกูถ่ายรูป ขนาดหัวหน้ามึงยังไม่อยากสู้ พวกตัวกระจอกกูไล่ไปอยู่นู้น และคนในแกงค์กูก็รู้กันดี แค่มองตากันเขาก็รู้ทันที ไอคนข้างนอกที่ไม่รู้อะไร กูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะพูดทำไม ทำไมอ่ะ? ถ้าไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะ Yeah กูอยากจะรู้มึงเป็นอะไรอ่ะ? ถ้าจะให้พูดจริงๆเงินกูมีมากแล้ว แต่กูยังหยุดตอนนี้ไม่ได้ เพราะยังมีชาวแกงค์ ถ้าเกิดเพื่อนพ้องน้องพี่กูยังไม่รวย ใครที่เข้ามาขวาง กูให้ ข่วย ข่วย ข่วย! พวกกูแกงค์ไม่ใช่ค่าย พวกกูทิ้งกันไม่ได้ ไอพวกที่หมดผลประโยชน์แล้วก็ทิ้งกันไป เจอพวกเฮี่ยนี่กูไม่ไหว้ สิบทิศกูไม่พ่าย ล้ม A D มันไม่ง่าย พวกกูผ่านเรื่องที่แย่ที่สุดเหมือนกับตายไปแล้ว พวกมึงเลยฆ่าแกงค์กูไม่ได้ Real stick with Real แต่ว่า Fake stick with Fake อย่าปีนขึ้นมาบนเกลียว ถ้ามึงไม่ใช่เพื่อน Already Deadd มึงรู้เวลาที่พวกกูมา A D We try to be the best กูนั่งนับตังค์แล้วก็พันกัญชา ขณะพวกพวกเฮี่ยแม่ง tryna hate