ฝาก ให้รู้ว่ายังคิดถึง

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝาก ให้รู้ว่ายังคิดถึง เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง: ป.ปลา ตากลมทำนอง: เบียร์ พร้อมพงษ์เรียบเรียง: อาร์มสตูดิโอสังกัดค่าย: ม่วนซื่น สตูดิโอ

Bm F#m | Bm F#m |G A | D |

ตั้งแต่วัBmนที่เฮาจากลา วันF#mที่อ้ายปล่อยมือบ่มีEmมื้อใด๋..ที่ใจAอ้ายบ่ถามหDบอกกับใBmจว่าเฮาจบแล้ว บ่มีทาF#mงสิหวนกลับมานั่งซึEmมเว่ากับน้ำตAา คือบ้าDคนเดียว

อ้ายมันคBmนบ่สมคนงาม อ้ายมันห่าF#mง บ่มีบุญฮ่วมต้องปล่อยมืEmอถอนใจออกวาAง ทั้งที่ยังฮัDก..แต่อยากรู้Bmว่าเป็นจั่งใด๋ น้อF#mงสำบายดีบ่มีคนEmเข้ามาดูแAล..หัวใจหรือDยัง

จับปากกEmา..เขียนเพลงฝากมาให้F#mเธอฟังเบิ่งแหน่เด้Gอ มันคือเสียงใจอ้Aาย

ฝากเพลงนี้G.. ให้รู้Aว่ายังคิดBmถึงแฟนเก่าแสนดีAคนหนึ่Gอ้ายยังคิดถึAง..ทุกลมหายDใจถึงสิเลิกรGา ใจอ้ายยังฮัAก บ่เคยเปลี่ยนBmไปคนเดียวคนดีของใEmจนฮอดมื้อตาAย อ้ายยังDบ่ลืม

Bm | F#m |Em A | D |
G A | F#m Bm |Em A | D |

* | ** |

ฮัGก.. อ้ายAยังฮักคือBmเก่าแม้บ่มีเงEmา..เจ้าอยู่ข้าง ๆA เหมือนที่ผ่านมDแค่อยากให้รู้G..ว่ายังคิดถึAง..ทุกวันเวBmลาฝากเพลงนี้ลอยลมมEmา บอกใจเจ้าว่Aา..อ้ายคงบ่ลืD

ฝากเพลงนี้ลอยลมมEmา บอกใจเจ้าว่Aา..อ้ายลืมบ่ลง..

G Gm | D |คอร์ดเพลง ฝาก ให้รู้ว่ายังคิดถึง เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ฝาก ให้รู้ว่ายังคิดถึง เบียร์ พร้อมพงษ์ ตั้งแต่วันที่เฮาจากลา วันที่อ้ายปล่อยมือ บ่มีมื้อใด๋ ที่ใจอ้ายบ่ถามหา บอกกับใจว่าเฮาจบแล้ว บ่มีทางสิหวนกลับมา นั่งซึมเว่ากับน้ำตา คือบ้าคนเดียว อ้ายมันคนบ่สมคนงาม อ้ายมันห่าง บ่มีบุญฮ่วม ต้องปล่อยมือถอนใจออกวาง ทั้งที่ยังฮัก แต่อยากรู้ว่าเป็นจั่งใด๋ น้องสำบายดีบ่ มีคนเข้ามาดูแล หัวใจหรือยัง จับปากกา เขียนเพลงฝากมาให้เธอ ฟังเบิ่งแหน่เด้อ มันคือเสียงใจอ้าย ฝากเพลงนี้ ให้รู้ว่ายังคิดถึง แฟนเก่าแสนดีคนหนึ่ง อ้ายยังคิดถึง ทุกลมหายใจ ถึงสิเลิกรา ใจอ้ายยังฮัก บ่เคยเปลี่ยนไป คนเดียวคนดีของใจ จนฮอดมื้อตาย อ้ายยังบ่ลืม ฮัก อ้ายยังฮักคือเก่า แม้บ่มีเงา เจ้าอยู่ข้างๆเหมือนที่ผ่านมา แค่อยากให้รู้ ว่ายังคิดถึง ทุกวันเวลา ฝากเพลงนี้ลอยลมมา บอกใจเจ้าว่า อ้ายคงบ่ลืม ฝากเพลงนี้ลอยลมมา บอกใจเจ้าว่า อ้ายลืมบ่ลง