คือจั่งว่าล่ะเนาะ

 เบญ เบญญาภา ลูกทุ่ง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คือจั่งว่าล่ะเนาะ เบญ เบญญาภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธร นอนเว็น

C# | G# |

อ้ายเปลี่ยนไปF#อย่างชัดเจG#เว้าหยอกเล่น ๆFm กะทำท่าสิจริงA#mจังจักว่าF#เคียดหยังซังหยัง คือจั่G#งบ่บอกกันแหน่.. G#

สิ่งC#ที่น้องอยากฮู้ ที่เทียG#วทักไลน์ไปหาคำตอF#บที่ได้..อยู่ในสG#ายตาของอ้าC#ยังแอA#mบดีใจ..ที่มาG#ให้เจอ ถึงฮู้F#ว่าบ่มีความหมC#ายกะควาD#mมคิดฮอด มันห้ามหัวใจบ่ฟัG#

* |

กะคือจั่งว่าล่ะเนC#าะ แนวน้องบ่สำG#คัญคือจั่งว่าล่ะเนA#mาะ คนกำลังถิ่มกัG#คงสิหาF#ทางไปง่าย ๆG# ด้วยการเฉยC#ชาคือจั่งว่าล่ะเนA#mาะ คนกำลังนอกใจG#คือจั่งว่าล่ะเนA#mาะ ของใหม่เขาดีG#กว่าเซาฮัF#กคือถิ่มน้องส่ำหมG#า คือจั่งว่าC#ล่ะเนาะ

C# |คอร์ดเพลง คือจั่งว่าล่ะเนาะ เบญ เบญญาภา

เนื้อเพลง คือจั่งว่าล่ะเนาะ เบญ เบญญาภา อ้ายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เว้าหยอกเล่นๆกะทำท่าสิจริงจัง จักว่าเคียดหยังซังหยัง คือจั่งบ่บอกกันแหน่ สิ่งที่น้องอยากฮู้ ที่เทียวทักไลน์ไปหา คำตอบที่ได้ อยู่ในสายตาของอ้าย ยังแอบดีใจ ที่มาให้เจอ ถึงฮู้ว่าบ่มีความหมาย กะความคิดฮอด มันห้ามหัวใจบ่ฟัง กะคือจั่งว่าล่ะเนาะ แนวน้องบ่สำคัญ คือจั่งว่าล่ะเนาะ คนกำลังถิ่มกัน คงสิหาทางไปง่ายๆด้วยการเฉยชา คือจั่งว่าล่ะเนาะ คนกำลังนอกใจ คือจั่งว่าล่ะเนาะ ของใหม่เขาดีกว่า เซาฮักคือถิ่มน้องส่ำหมา คือจั่งว่าล่ะเนาะ