ปักษ์ใต้ยังรอ

 บิว กัลยาณี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้ยังรอ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

G Bm | Em |Am D | G |

มองท้องทะGเล หัวใBmจหว้าเหว่วังEmเวงเห็นคลื่CนซัดเรือโคลงDเคลงเหมือนใจBmน้องเองหวั่นEmไหวคิดถึงแต่พี่G.. ที่จาEmกน้องไปอยู่ไกAmเห็นภาDพ ติดตา ติดใจD พี่ขึ้นรถไฟBm..ไปลับตEm

จะรักษาใจG..เหมือนเกลืBmอรักษาความEmเค็มกี่ปีCรักยังคงเต็Dม.. หัวใBmจตลอดเวลEmคำไหน คำนั้Gน ยึดมั่EmนในคำสัญญAmคิดถึงDจึงฝากลมมEmา บอกพี่ว่Bmาปักษ์ใต้ยัEmงรอ

ปักษ์ใต้ยังรGอ.. ลูกตCอ ลูกเนีDยง ยังหรอGต้นยาCงยังยืนต้นคอAmย สาวน้อBmยไม่เคยลอกEmยังจำได้หม้าGย พี่บอCกให้น้อDงอยู่รAmสัญญDากันไว้แล้วหนEmอ น้องก็รBmอตามคำสัญEmญา

น้ำเลยังเค็Gม น้องนี้Bmยังเต็มใจรEmมั่นคCง จริงใจ ไม่ท้Dอ ยืนยันจะรBmอ..พี่หลบมEmกี่เดือน กี่ปีG น้องนี้Emไม่ลืมสัญญAmส่งใจDตามสายลมมEmา.. บอกพี่ว่Bmาปักษ์ใต้ยังEmรอ

Em | Em |C | B7 |

G Em | Am Em |D B7 | Em |

* | ** |

 Em  ส่งใจตามสายลมมAmา.. บอกพี่ว่Bmา..สาวใต้Emยังรอ..

Em | Em |C B7 | Em |คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้ยังรอ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง ปักษ์ใต้ยังรอ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม มองท้องทะเล หัวใจหว้าเหว่วังเวง เห็นคลื่นซัดเรือโคลงเคลง เหมือนใจน้องเองหวั่นไหว คิดถึงแต่พี่ ที่จากน้องไปอยู่ไกล เห็นภาพ ติดตา ติดใจ พี่ขึ้นรถไฟ ไปลับตา จะรักษาใจ เหมือนเกลือรักษาความเค็ม กี่ปีรักยังคงเต็ม หัวใจตลอดเวลา คำไหน คำนั้น ยึดมั่นในคำสัญญา คิดถึงจึงฝากลมมา บอกพี่ว่าปักษ์ใต้ยังรอ ปักษ์ใต้ยังรอ ลูกตอ ลูกเนียง ยังหรอย ต้นยางยังยืนต้นคอย สาวน้อยไม่เคยลอกอ ยังจำได้หม้าย พี่บอกให้น้องอยู่รอ สัญญากันไว้แล้วหนอ น้องก็รอตามคำสัญญา น้ำเลยังเค็ม น้องนี้ยังเต็มใจรอ มั่นคง จริงใจ ไม่ท้อ ยืนยันจะรอ พี่หลบมา กี่เดือน กี่ปี น้องนี้ไม่ลืมสัญญา ส่งใจตามสายลมมา บอกพี่ว่าปักษ์ใต้ยังรอ ส่งใจตามสายลมมา บอกพี่ว่า สาวใต้ยังรอ