กะดีใจนำ (Happy for you)

 บิว สงกรานต์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กะดีใจนำ บิว สงกรานต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บิว สรรชัยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ต้องเต ธิติ ศรีนวลสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0984426915

Am | Em |C | D |

บ่Emเป็นหยัง.. อ้ายDฮู้อยู่..อ้าCยมันบ่ควรคู่..กับGหล่า..เข้าใจEmอยู่.. อ้ายกะมีDส่ำนี้ล่ะ..มีแต่ใจC.. มันกินDบ่ได้..

คันAmเจ้าว่าเขาดี.. อ้าEmยกะบ่ได้ว่า..คันAmว่าเจ้าสิหนี.. คงสิยื้อEmบ่ได้..อ้าAmยกะคงต้องปล่อย.. ให้เจ้าEmไปไปCตามทาง..ที่เจ้าต้องกาDร..

กะดีใจนำG  ถ้าเขBmาฮักเจ้าอีหEmลีให้ถิ่มความทุDกข์เอาไว้ตรงนี้C..บ่ต้องสนDคนพอจั่งอ้ายกะดีใจนำG  ถ้าว่าBmเขาฮักเจ้าหลEmายเจ็บส่ำนี้Dคงบ่พอสิCตาย..ให้เจ้าDไป.. กับเข้าเด้อGหล่า

D G |

บ่Emเป็นหยัง.. อ้ายฮู้Dอยู่..เขาCมันควรสิคู่.. กับGเจ้า..เข้าEmใจอยู่.. อ้ายมันทุDกข์บ่คือจั่งเขามีแต่ใจC.. มันกินDบ่ได้..

Am | Em |Am | Em |
C | C |D | D |

* |

กะดีใจนำG  ถ้าเขD/F#าฮักเจ้าอีหEmลีให้ถิ่มความทุDกข์เอาไว้ตรงนี้C..บ่ต้องสนDคนพอจั่งอ้ายกะดีใจนำG  ถ้าว่าD/F#เขาฮักเจ้าหลาEmเจ็บส่ำนี้Dคงบ่พอสิCตาย..ให้เจ้าDไป.. กับเข้าเด้อGหล่า

** |

ให้เจ้าAmไป.. ฮือ.D.  กับเข้าเด้อGหล่าคอร์ดเพลง กะดีใจนำ บิว สงกรานต์

เนื้อเพลง กะดีใจนำ บิว สงกรานต์ บ่เป็นหยัง อ้ายฮู้อยู่ อ้ายมันบ่ควรคู่ กับหล่า เข้าใจอยู่ อ้ายกะมีส่ำนี้ล่ะ มีแต่ใจ มันกินบ่ได้ คันเจ้าว่าเขาดี อ้ายกะบ่ได้ว่า คันว่าเจ้าสิหนี คงสิยื้อบ่ได้ อ้ายกะคงต้องปล่อย ให้เจ้าไป ไปตามทาง ที่เจ้าต้องการ กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอีหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย ให้เจ้าไป กับเข้าเด้อหล่า บ่เป็นหยัง อ้ายฮู้อยู่ เขามันควรสิคู่ กับเจ้า เข้าใจอยู่ อ้ายมันทุกข์บ่คือจั่งเขา มีแต่ใจ มันกินบ่ได้ กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอีหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย ให้เจ้าไป กับเข้าเด้อหล่า ให้เจ้าไป ฮือ กับเข้าเด้อหล่า